PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Inauguracja Top Talent i otwarcie 51. boiska przyszkolnego

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na Oruni otwarto w poniedziałek (13 stycznia) boisko przyszkolne do piłki nożnej. Podpisano także list intencyjny w sprawie projektu Top Talent, który będzie realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Gdańsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Pomorski Związek Piłki Nożnej.

A
A

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 na Oruni otwarto w poniedziałek (13 stycznia) boisko przyszkolne do piłki nożnej. Podpisano także list intencyjny w sprawie projektu Top Talent, który będzie realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Gdańsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Pomorski Związek Piłki Nożnej.

Boisko przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 jest już 51. boiskiem przyszkolnym, wybudowanym i zmodernizowanym w Gdańsku od 2006 roku. W tym czasie powstało 16 boisk w ramach programu Junior 2012 oraz 9 w ramach programu Orlik. Łączny koszt ich budowy to blisko 55 milionów złotych.

Wykaz wszystkich nowych boisk wraz z regulaminem korzystania z nich i ujednoliconym cennikiem korzystania przez osoby spoza szkoły: https://www.gdansk.pl/edukacja,1200,14104.html

W najbliższych miesiącach zostaną otwarte kolejne kompleksy sportowe.

Przebudowa boiska piłkarskiego przy CKZiU nr 2 odbywała się na zlecenie Miasta Gdańska, a inwestorem zastępczym była Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Wybudowane boisko do piłki nożnej ma wymiary 96x 53,2 m (pole gry 90x47 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy. Trawa ma atest FIFA (Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej).

W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,

- boisko piłkarskie pełnowymiarowe z trawy syntetycznej o powierzchni 5107 m2,

- dostawę i montaż osprzętu sportowego,

- remont istniejącego oświetlenia poprzez demontaż istniejących słupów oświetleniowych i montaż nowych projektorów,

- demontaż trybuny ziemnej umocnionej płytami chodnikowymi,

- chodnik z kostki betonowej pod trybunami prefabrykowanymi,

- dostawę i montaż trybuny prefabrykowanej,

- piesze ciągi komunikacyjne,

- system monitoringu,

- ogrodzenie boiska z elementów stalowych panelowych,

- piłko-chwyty za bramkami

- kontenery magazynowo- szatniowe,

- elementy małej architektury: tablicę informacyjną, kosze na odpadki

Wartość inwestycji wyniosła 1 752 825 zł brutto

Top Talent

Podczas uroczystości podpisany został również list intencyjny w sprawie projektu Top Talent, który będzie realizowany wspólnie przez Urząd Miejski w Gdańsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Pomorski Związek Piłki Nożnej.

List podpisali: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, rektor AWFiS w Gdańsku prof. Waldemar Moska oraz prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski.

Top Talent jest jedynym w Polsce programem rozwoju wyróżniających się młodych piłkarzy (11 - 16 lat). Wstępna selekcja, organizowana przez naukowców i trenerów AWFiS, odbyła się na obiektach piłkarskich gdańskiej uczelni. Wzięło w niej udział 825 zawodników z wszystkich gdańskich klubów. 5-15 piłkarzy z każdego rocznika zostanie poddanych drugiemu etapowi testów oraz badań. Do Top Talent zostanie zakwalifikowanych ostatecznie 12-36 zawodników.

W ramach programu, zawodnicy będą poddani specjalnie przygotowanemu indywidualnemu programowi szkolenia, którego głównym celem jest doskonalenie ich umiejętności, korygowanie mankamentów oraz przygotowywanie do sprawnego działania na optymalnej dla nich pozycji. Na co dzień piłkarze nadal będą trenować w swoich macierzystych klubach.

Top Talent zapewni najbardziej uzdolnionym gdańskim piłkarzom:

- indywidualny program szkolenia, opracowany przez naukowców AWFiS oraz trenerów Pomorskiego ZPN,

- bezpłatne dojazdy,

- wyżywienie,

- opiekę psychologa, stomatologa i lekarza sportowego.

Dariusz Wołodźko