PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Gdańsk pierwszy wśród aktywnych w Polsce

Gdańsk wygrał pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu ?Aktywne Miasto?. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas gali w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

A
A

Gdańsk wygrał pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu ?Aktywne Miasto?. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas gali w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Ideą konkursu jest promocja miast aktywnie działających w sferze sportu amatorskiego i rekreacji, promocja zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu, kreowanie pozytywnego wizerunku aktywnych miast, a także aktywizacja miast i działań na rzecz sportu amatorskiego oraz rekreacji.

Kapituła złożona z kilkunastu ekspertów oceniała infrastrukturę sportową - liczbę ogólnodostępnych obiektów umożliwiających czynne uprawianie sportu, programy społeczne promujące aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej wśród mieszkańców w danym mieście, imprezy sportowe umożliwiające aktywne uczestnictwo i promujące aktywność fizyczną, ilość organizacji sportowych działających na terenie miast, działania promujące aktywność fizyczną i rozwój rekreacji ruchowej realizowane przez Urząd Miasta i partnerów oraz plany i programy rozwoju aktywności fizycznej, rekreacji ruchowej i sportu zaplanowane do realizacji przez Urząd Miasta.

Konkurs toczył się w czterech kategoriach: małych miast, średnich, dużych i aglomeracji. Gdańsk wygrał tę ostatnią kategorię. Wyprzedziliśmy Poznań i Szczecin.

k.g.