PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zgłaszanie kandydatur do nagrody Splendor Gedanensis i tytułu Mecenasa Kultury za 2020 rok

Zgłaszanie kandydatur do nagrody Splendor Gedanensis i tytułu Mecenasa Kultury za 2020 rok
Do 30 stycznia można zgłaszać kandydatury do 48. edycji Splendor Gedanensis – najważniejszej gdańskiej nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Przyjmowane są także zgłoszenia do tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za wsparcie działań w obszarze kultury za rok 2020.

Nagroda Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury Splendor Gedanensis przyznawana jest co roku osobom fizycznym lub nieformalnej grupie twórczej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz za wybitne zasługi w promocji twórców i kultury Gdańska wśród jego mieszkańców, w kraju i za granicą.

Kto może zgłaszać?

Aby wytypować kandydatów do Nagrody należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury. Urzad Miejski - BIP - Urząd Miejski w Gdańsku Swoich kandydatów, wybitnie zasłużonych dla kultury w Gdańsku mogą zgłaszać:

1. radni Miasta Gdańska,

2. Prezydent Miasta Gdańska,

3. instytucje kultury

4. członkowie Kapituły Nagrody i Tytułu,

5. związki twórcze, stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną,

6. fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,

7. indywidualni twórcy,

8. Instytucje samorządowe i rządowe związane z upowszechnianiem kultury i sztuki,

9. organy administracji publicznej,

10. przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska,

11. dotychczasowi laureaci Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”

12. radni Dzielnic Miasta Gdańska.

Składanie wniosków

Każdy zgłaszający może wytypować maksymalnie trzech kandydatów do Nagrody i jednego kandydata do Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska za rok 2020. Wnioski należy składać na obowiązujących formularzach, w terminie do 30 stycznia 2021 roku w:

a. Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74,

b. Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,

c. Zespole Obsługi Mieszkańców nr 4, ul. Wilanowska 2,

d. lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Najstarsze i najistotniejsze wyróżnienie w kulturze

Tradycja wyróżniania twórców gdańskiej kultury Nagrodą Miasta Gdańska sięga początku lat 70 tych. Od tego czasu wyróżnienie to przyznawane jest raz do roku, zaś od 2004 r. nosi nazwę "Splendor Gedanensis". Jest to najstarsze i najistotniejsze gdańskie wyróżnieniem w dziedzinie kultury.

Przez wiele lat laureaci otrzymywali tylko dyplomy. Z czasem dołączono do nich również gratyfikację finansową. Obecnie wysokość nagrody to 20 tysięcy złotych.

Laureatami Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” za rok 2019 zostali: prof. Alina Ratkowska, prof. Katarzyna Józefowicz i Chris Niedenthal. Wraz z wyróżnieniami dla twórców przyznawany jest również Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska. Jest to honorowe wyróżnienie przyznawane darczyńcom gdańskiej kultury. Honorowy tytuł Mecenasa Kultury Gdańska za rok 2019 trafił do firmy Ziaja.

Szczegółowych informacji na temat nagrody i tytułu udziela Ewa Rogaczewska, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, tel. (58) 323 65 56,e-mail: ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl

Wniosek-do-Nagrody-Miasta-Gdanska-w-Dziedzinie-Kultury-Splendor-Gedanensis (41.5 KB)
Wniosek-do-Tytulu-Mecenasa-Kultury-Gdanska (40 KB)
Uchwała w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis” i Tytułu Mecenasa Kultury Gdańska