Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury 2017

Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur młodych twórców gdańskich, którzy z tytułu wybitnych osiągnięć kulturalnych zasługują na szczególne wyróżnienie.

A
A

Kandydatury mogą zgłaszać:

1)    radni Miasta Gdańska,

2)    szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska,

3)    instytucje kultury i kulturalno – oświatowe działające na terenie Gdańska,

4)    stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska,

5)    fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,

6)    Prezydent Miasta Gdańska,

7)    organy administracji publicznej,

8)    przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska.

9)    członkowie Kapituły Nagrody,

10)  indywidualni twórcy,

11)  Rady Osiedli i Rady Dzielnic Miasta Gdańska.

 

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa zgłoszeniom, uda się nominować najbardziej aktywną grupę młodych artystów do 35. roku życia, którzy w ostatnich trzech latach szczególnie zapadli Państwu w pamięć, poprzez swoje projekty, realizacje, koncerty.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury przyznawana jest od 2000 roku. W trakcie 17 edycji uhonorowano 104 artystów, wśród nich między innymi: Katarzynę Krakowiak, Natalię Cyrzan, Annę Miler, Macieja Moskwę, Marcina Zawickiego, Macieja Gańskiego,  a w zeszłym roku: Krzysztofa Komendarka-Tymendorfa, Kamila Piotrowicza, Wojciecha Frycza.

Zeszłoroczni laureaci, wraz z przedstawicielami Rady Miasta Gdańska, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Uniwersytetu Gdańskiego i mediów, zasiądą w Kapitule oceniającej wnioski do Nagrody.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, jest wyróżnieniem, które ma podkreślić działalność artystów młodego pokolenia, zarówno tych, którzy już zostali zauważeni, jak i tych, którzy tego wyróżnienia właśnie potrzebują. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur nietuzinkowych, nieprzeciętnych. Mamy nadzieję, że razem, uda nam się wyłonić kolejne młode talenty tworzące kulturę i sztukę w Gdańsku.

Nominowani do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury za 2016 rok podczas uroczystości wręczenia nagród w Klubie Żak
Nominowani do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury za 2016 rok podczas uroczystości wręczenia nagród w Klubie Żak
Dominik Paszliński

 

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą na adres Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80–803 Gdańsk. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 20 października br. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Do pobrania:

Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (34.5 KB)

Regulamin Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury (38 KB)

Do zgłoszeń zaleca się załączenie następujących dokumentów w formie cyfrowej: fotografię kandydata do Nagrody wraz z informacją o autorze zdjęcia; portfolio multimedialnego kandydata do Nagrody – w formacie .pdf, .ppt;  biogram kandydata do Nagrody (max. 400-500 znaków ze spacjami z uwzględnieniem osiągnieć za ostatnie trzy lata).

 

Szczegółowych informacji na temat Nagrody udziela pani Pamela Granatowski, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 156, tel. (58) 3236515, e-mail: pamela.granatowski@gdansk.gda.pl.