PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wieloletni otwarty konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019-2022

Wieloletni otwarty konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019-2022
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wieloletni otwarty konkurs ofert 2019 - 2022 na realizację działań kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, organizowany w ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wieloletni otwarty konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019-2022
Spotkanie konsultacyjne - wieloletni otwarty konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019-2022
Wyniki oceny formalnej - Otwarty konkurs ofert na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022
Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert
Wyniki konkursu na Wydarzenia Kulturalne 2019-2022