Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Pomniki, tablice pamiątkowe

A
A
 

Wznoszenie pomników

Wzniesienie pomnika na terenie Gminy Miasta Gdańska wymaga zgody Rady Miasta Gdańska wyrażonej w formie uchwały.

Zasady stosowane przy wznoszeniu pomników określa Uchwała Nr XLI/1136/17 Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017.

Aby ubiegać się zgodę na wzniesienie pomnika, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska wniosek zgodny z wymogami opisanymi w załączniku do Uchwały Nr XLI/1136/17 Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017 (do pobrania poniżej).

UWAGA: Do wniosku nie należy dołączać projektu pomnika. Wykonawcy oraz projekty pomników są wybierani w drodze konkursów, ogłaszanych po przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska uchwały wyrażającej zgodę na wzniesienie danego pomnika.

Do pobrania:

Uchwała Nr 1136 Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017 (205.31 KB)

 

Tablice pamiątkowe

Miasto Gdańsk utrzymuje i rozwija system tablic pamiątkowych umieszczanych w przestrzeni miasta w celu upowszechniania wśród mieszkańców i turystów wiedzy o miejscach związanych z wydarzeniami i osobami ważnymi dla historii Europy, Polski, Pomorza i Gdańska.

Tablice wykonane są z blachy emaliowanej, mają znormalizowany kształt i kolorystykę oraz zawierają treść w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski, a w szczególnych przypadkach także na trzeci język.

Regulamin umieszczania tablic pamiątkowych w przestrzeni miasta (do pobrania poniżej) wprowadzony został Zarządzeniem Nr 1104/18 Prezydenta Miasta Gdańska z 10 lipca 2018.

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości, na której tablica miałaby zostać umieszczona.

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

Regulamin umieszczania tablic pamiątkowych (447.96 KB)    

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej (18.82 KB)

Formularz wniosku o umieszczenie tablicy pamiątkowej (333.44 KB)

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 154, tel. +58 323 6514, e-mail marcin.staporek@gdansk.gda.pl