Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Młody Gdańszczanin" - REGULAMIN I WNIOSEK

A
A

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 marca 2019 r. uległ zmianie Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska "Młody Gdańszczanin" oraz wniosek stypendialny.

 

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Młody Gdańszczanin" przyznaje się osobom fizycznym, które nie ukończyły bądź kończą w roku składania wniosku 30 lat, oraz są: uczniami gdańskich szkół artystycznych; studentami gdańskich uczelni; absolwentami szkół artystycznych i uczelni zamieszkałymi w Gdańsku na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym. Przez projekt artystyczny i kulturalny rozumie się w szczególności czynny udział w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, warsztatach/kursach twórczych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, studia w zagranicznych szkołach artystycznych.

Stypendium przyznawane jest na wniosek: dyrektora szkoły artystycznej – w przypadku uczniów szkół artystycznych; rektora lub dziekana wydziału – w przypadku studentów uczelni; zainteresowanej osoby fizycznej zamieszkałej w Gdańsku – w przypadku absolwentów w trybie konkursu wniosków w drodze otwartego naboru.

 

Stypendium przyznawane jest dwa razy w roku.

Wnioski o przyznanie Stypendium należy składać:

  1. do końca lutego
  2. do końca maja

danego roku kalendarzowego.

 

Nowy regulamin oraz wniosek do pobrania poniżej.

Szczegółowych informacji na temat Stypendium Kulturalnego udziela Elżbieta Czekaj,   Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 65 15, e-mail: wioletta.sobiechowska@gdansk.gda.pl

DO POBRANIA:

REGULAMIN-przyznawania-Stypendium-Kulturalne-Miasta-Gdanska-Młody-Gdańszczanin

WNIOSEK-o-przyznanie-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdanska-Młody Gdańszczanin


OŚWIADCZENIE-do-podpisania-po-przyznaniu-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdańska-Młody-Gdańszczanin