Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Młody Gdańszczanin" - I edycja 2019

A
A

Przyznane Stypendia Kulturalne Miasta Gdańska "Młody Gdańszczanin"  - I edycja 2019

Lp.

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Tytuł projektu

Kwota zaproponowana przez Komisję

1.

Sylwia ADAMSKA

II Stockholm Intenational Music Competition

930,00 zł

2.

Julia CHARMUSZKO

Udział w II Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, Międzynarodowym Kursie Gocher Streicher Akademie "Stringtime Niederrhein" w Goch, Niemcy oraz 45. Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie

4 000,00 zł

 3.

Piotr CZERWIŃSKI

II Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "Piano Talents for Europe", IX Ogólnopolskie Metodyczne Warsztaty Pianistyczne, Łańcut

4 000,00 zł

4.

Emilia MACIAK

VII Stockholm Intenational Music Competition

1 300,00 zł

5.

Michał MOSSAKOWSKI

tudia w Conservatoire national superieur de musique et de danse de Paris (Narodowe Konserwatorium Paryskie)

5 000,00 zł

6.

Zofia NOWICKA

dział w II Międzynarodowym Konkursie Fortepianowym "Piano Talents for Europe" w Dolnym Kubinie na Słowacji

2 000,00 zł

7.

Maria Anna PALUSZYŃSKA

45. Międzynarodowe Kursy Muzyczne im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie, 2. Zimowa Akademia Muzyki, Kursy mistrzowskie dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice

2 100,00 zł

8.

Barbara WIECZOREK

2. Letnie Tortury Muzyczne Wadowice 2019

1 600,00 zł

 

Zgodnie z § 5 Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska „Młody Gdańszczanin”, osoby, którym przyznane zostało Stypendium zobowiązują się do podpisania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji Prezydenta, oświadczenia, w którym deklarują, czy są w stanie zrealizować projekt stypendialny za przyznaną kwotę.

 

OŚWIADCZENIE-do-podpisania-po-przyznaniu-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdańska-Młody-Gdańszczanin (40.5 KB)

 

Oświadczenie należy dostarczyć do 10 maja 2019 r. pod adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Biuro Prezydenta ds. Kultury, pokój 123, I piętro

lub do Biura Podawczego tut. Urzędu, parter budynku, stanowiska od 14-17

 

UWAGA!

W przypadku składania Oświadczenia za pośrednictwem poczty, za datę złożenia przyjmuje się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.