Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska "Fundusz Mobilności" - REGULAMIN I WNIOSEK

A
A

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 marca 2019 r. uległ zmianie Regulamin przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska "Fundusz Mobilności" oraz wniosek stypendialny.

 

Stypendium Kulturalne "Fundusz Mobilności" ma za zadanie wsparcie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy gdańskimi a ogólnopolskim i zagranicznym środowiskiem artystycznym. Poprzez "Fundusz Mobilności" wspierane będą również projekty, które dają okazję do promocji gdańskiej sztuki na gruncie ogólnopolskim i międzynarodowym.

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska „Fundusz Mobilności” przyznaje się osobom fizycznym (lub grupom twórczym) zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury na realizację projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym. Przez projekt artystyczny i kulturalny rozumie się w szczególności czynny udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, rezydencjach i innych projektach kulturalnych i artystycznych odbywających się poza Gdańskiem, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych. Stypendium obejmuje przede wszystkim dofinansowanie: kosztów podróży, opłat administracyjnych i innych, które będzie musiał ponieść Wnioskodawca (grupa twórcza). Stypendium jest celowe i przyznaje się na wniosek osoby, która spełnia kryteria naboru. Stypendium przyznawane jest na wniosek osoby fizycznej zamieszkującej w Gdańsku w trybie konkursu wniosków w drodze otwartego naboru.

 

Szczegółowych informacji na temat Stypendium Kulturalnego udziela Elżbieta Czekaj, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 61 23, e-mail: elzbieta.czekaj@gdansk.gda.pl

DO POBRANIA:

REGULAMIN-przyznawania-Stypendium-Kulturalne-Miasta-Gdanska-Fundusz-Mobilności

WNIOSEK-o-przyznanie-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdanska-Fundusz-Mobilności


OŚWIADCZENIE-do-podpisania-po-przyznaniu-Stypendium-Kulturalnego-Miasta-Gdańska-Fundusz-Mobilności