PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2020

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2020
Miasto Gdańsk realizując zadania gminy rokrocznie przeznacza środki finansowe na wsparcie osób fizycznych zajmujących się szeroko pojętą działalnością kulturalną i artystyczną w ramach trzech rodzajów stypendiów kulturalnych: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Stypendium Miasta Gdańska dla osób fizycznych „Młody Gdańszczanin” oraz Stypendium Miasta Gdańska dla osób fizycznych „Fundusz Mobilności”. Z powodu pandemii koronawirusa został wstrzymany nabór wniosków do Stypendium Młody Gdańszczanin oraz do Funduszu Mobilności. Nabór wniosków do edycji Stypendium w 2020 roku został zakończony z powodu wyczerpania środków.