PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2019

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska 2019
Zgodnie z § 5 Regulaminu przyznawania Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, osoby, którym przyznane zostało Stypendium zobowiązują się do podpisania w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji Prezydenta, oświadczenia, w którym deklarują, czy są w stanie zrealizować projekt stypendialny za przyznaną kwotę.