Spotkanie z NGO ws. pomocy osobom uciekającym przed wojną
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Spotkanie z NGO ws. pomocy osobom uciekającym przed wojną

Spotkanie z NGO ws. pomocy osobom uciekającym przed wojną
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Biuro Prezydenta ds. Kultury serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w celu wspólnego wypracowania sposobów pomocy osobom uciekającym przed wojną oraz wsparcia inicjatyw z zakresu skierowanych do obywateli Ukrainy przebywających w Gdańsku.

  1. Krótka prezentacja jak dotychczas Miasto Gdańsk rozwiązało problem koordynacji wszystkich działań pomocowych dla Ukrainy /www.ukraina.gdanskpomaga.pl/.
  2. Rozmowa nt. potrzeb i działań poszczególnych organizacji w zakresie pomocy uciekinierom w zakresie kultury, zabezpieczania wolnego czasu dzieciom, integracji społecznej.
  • Jakie działania organizacje już podejmują i jakiego wsparcia oczekują?
  • Jakie nowe obszary pomocy wskazują?
  • Czy mają możliwości organizacji w ramach przyznawanych grantów w konkursach działań włączających społeczność ukraińską?
  • Wspólne wypracowanie zapisów konkursowych, które umożliwiałyby i preferowały działania włączające dla uciekinierów, wspomagające rodziny /czas wolny dzieci/ i były zgodne zadaniami Biura Prezydenta ds. Kultury.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 10  marca 2022 w aplikacji Teams.

Link do spotkania poniżej:

link do spotkania z NGO, czwartek 10 marca godz. 13.00