PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ruszył nabór wniosków na Stypendia Kulturalne w systemie Witkac

Ruszył nabór wniosków na Stypendia Kulturalne w systemie Witkac

Od dziś można składać wnioski na stypendia kulturalne poprzez system Witkac. 

Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, mieszkających i płacących podatki w Gdańsku. Artyści i twórcy mogą starać się o wsparcie miasta niezbędne do realizacji działań, w takich dziedzinach jak literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr i film oraz organizacja wydarzeń kulturalnych. Stypendium nie jest przyznawane na wykonanie konkretnego dzieła (takiego jak np. wydanie książki, płyty, na działania związane z postprodukcją czy pracę osób trzecich).

W złożonym poprzez formularz wniosku powinny znaleźć się jasne i przejrzyście opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora/autorów projektu.

Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Wniosek tylko przez internet, ale pamiętaj o potwierdzeniu.

Nowością w tej edycji programu stypendialnego będzie składanie wniosków wyłącznie internetowo, poprzez system Witkac. Nie będzie możliwości składania wniosków papierowych.
Po złożeniu aplikacji system Witkac wygeneruje potwierdzenie. Najwygodniejszym sposobem składania potwierdzeń złożenia wniosku (ze względu na pandemię) jest system ePUAP. Istnieje możliwość dostarczenia potwierdzenia osobiście lub operatora pocztowego, decyduje data wpłynięcia do UM do 15 stycznia do godz. 15.00.

Wysokość stypendium za dany miesiąc będzie równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę wynikającą z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. Stypendia wypłacane będą co miesiąc i mogą być przyznane na okres do 6 miesięcy.

Ważna zmiana

Stypendia przyznawane będą w trybie 2 naborów wniosków, a nie jak to tej pory w trybie ciągłym, w drodze otwartego naboru. 

Wnioski będzie można składać:

- do 10 stycznia - w pierwszym naborze 
- do 10 czerwca - w drugim naborze

informacji udziela:
Marta Karalus
marta.karalus@gdansk.gda.pl
58 323 65 15

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem:
Regulamin Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska 2021 (254.91 KB)

4 stycznia o 14.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konsultacje w sprawie nowej edycji stypendiów kulturalnych. Postaramy się odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania merytoryczne i techniczne, związane z systemem Witkac.
Link do konsultacji TUTAJ