PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty konkurs ofert 2020

Otwarty konkurs ofert 2020
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza Konkurs na realizację wydarzeń kulturalnych i innych zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkurs na Działania Kulturalne 2020

Wyniki Konkursu na Działania Kulturalne 2020

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2020

Wyniki Konkursu na Wydarzenia Kulturalne 2020

Jak zaktualizować projekt? Konsultacje online dla NGO

Konkurs na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka

Konsultacje online - konkurs na Działania Kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka 2020

Wyniki oceny formalnej Konkursu na Działania Kulturalne na rzecz integracji  społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka 2020

Wyniki konkursu na działania kulturalne na rzecz integracji społecznej, wyrównywania szans i praw człowieka