Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza

A
A
Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2018 r.

Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, przyznawaną za wybitne zasługi w promocji twórców i kultury naszego Miasta wśród jego mieszkańców, w kraju i za granicą, w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody. Zgłoszenia mogą składać:

1. radni Miasta Gdańska,

2. szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska,

3. instytucje kultury i kulturalno-oświatowe działające na terenie Gdańska,

4. stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska,

5. fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,

6. Prezydent Miasta Gdańska,

7. organy administracji publicznej,

8. przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska,

9. członkowie Kapituły Nagrody,

10. indywidualni twórcy,

11. radni Rad Osiedli i Rad Dzielnic Miasta Gdańska.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą pod adresem Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 - 803 Gdańsk. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 31 marca (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Szczegółowych informacji na temat Nagrody udziela pani Ewa Rogaczewska, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 156, tel. (58) 323 65 56, e-mail: ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza.

 

Dotychczasowi laureaci:  

za rok 2017  Zuzanna Zamorska, Adam Chyliński, Daniel Naborowski z TOFU STUDIO

                   za stworzenie Złotej Kampanii promującej tryptyk Sąd Ostateczny   Hansa Memlinga

za rok 2016  Anna Czerwińska-Rydel

za rok 2015  Bronisława Dejna

za rok 2014   ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz

za rok 2013  Peter Oliver Loew 

za rok 2012  Ewa Kowalska

za rok 2011  Thomas Schulz

za rok 2010  Bożena Olechnowicz

Regulamin przynawania Nagrody 46 KB
Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Miasta Gdańska im. Marcina Opitza 33 KB