Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nagroda Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza

A
A

Prezydent Miasta Gdańska serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza, przyznawaną za wybitne zasługi w promocji twórców i kultury naszego Miasta wśród jego mieszkańców, w kraju i za granicą, w roku poprzedzającym rok przyznania Nagrody. Zgłoszenia mogą składać:

1. radni Miasta Gdańska,

2. szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska,

3. instytucje kultury i kulturalno-oświatowe działające na terenie Gdańska,

4. stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska,

5. fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,

6. Prezydent Miasta Gdańska,

7. organy administracji publicznej,

8. przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska,

9. członkowie Kapituły Nagrody,

10. indywidualni twórcy,

11. radni Rad Osiedli i Rad Dzielnic Miasta Gdańska.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub przesłać pocztą pod adresem Biuro Prezydenta ds. Kultury, Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 - 803 Gdańsk. Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody upływa 31 marca (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Gdańsku).

Szczegółowych informacji na temat Nagrody udziela pani Ewa Rogaczewska, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 65 56, e-mail: ewa.rogaczewska@gdansk.gda.pl.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania kandydatur do Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Kultury Miasta Gdańska im. Marcina Opitza.

 

Dotychczasowi laureaci:  

 

za rok 2017  Zuzanna Zamorska, Adam Chyliński, Daniel Naborowski z TOFU STUDIO

 za stworzenie Złotej Kampanii promującej tryptyk Sąd Ostateczny  Hansa Memlinga

za rok 2016  Anna Czerwińska-Rydel

muzyk, pedagog, autorka książek dla dzieci o tematyce muzycznej, historycznej, społecznej, biograficznej. Pomysłodawczyni i twórczyni serii biograficznych powieści dla dzieci i młodzieży o wielkich gdańszczanach. Autorka Gdańskiej trylogii dla dzieci (trzy opowieści biograficzne o Heweliuszu, Fahrenheicie i Schopenhauerze). W roku 2016 wydała dwie książki: drzwi. Opowieść o Świętym Wojciechu oraz Mgnienie oka. Opowieść o Danielu Chodowieckim. Po przez swoją twórczość promuje gdańszczan, prezentuje historię i kulturę Gdańska.

za rok 2015  Bronisława Dejna

za wieloletnią umiejętną działalność na polu upowszechniania wiedzy i promowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa Gdańska; za odwagę w podejmowaniu trudnych tematów dotyczących nie tylko historii, ale także nowych wyznań przed którymi stoi Miasto.

za rok 2014   ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz

wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej. Jest autorem 53 książek oraz ponad 320 artykułów dotyczących historii oraz architektury i dziejów gdańskich kościołów, m.in. dzieła sztuki sakralnej w bazylice mariackiej w Gdańsku, Lech kaczmarek. Biskup Gdański, Karol maria Splett. Biskup Gdański czasu wojny, więzień specjalny PRL, Kościół Gdański pod rządami komunizmu 1945 - 1984. Jest autorem wstępu do książki Katedry Polskie. Pod psudonimem Stan Bogdan pisze bajki dla dzieci, m.in. O małym Kostku i herbie Ferberów czy Baśnie gdańskie.

za rok 2013  Peter Oliver Loew 

za rok 2012  Ewa Kowalska

za rok 2011  Thomas Schulz

za rok 2010  Bożena Olechnowicz

Regulamin przynawania Nagrody (46 KB)
Wniosek do Nagrody Miasta Gdańska za Promocję Miasta Gdańska im. Marcina Opitza (33 KB)