PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Kolejni artyści rozpoczną pracę w Gdańskich Otwartych Pracowniach

Kolejni artyści rozpoczną pracę w Gdańskich Otwartych Pracowniach
W naszym mieście powstaną 3 kolejne Gdańskie Otwarte Pracownie ( 2 w lokalach ponownie wynajętych). Dwa z nich staną się miejscami prób i koncertów, będzie można nauczyć się gry na gitarze, a w trzecim powstanie pracownia, w której artystka zajmie się między innymi pisaniem ikon, w planach ma również stworzenie ciemni fotograficznej.
Otwarcie Gdańskiej Otwartej Pracowni - Domu dla kwadratów Marka Rogali, ul. Gdyńskich Kosynierów 10, fot. Daria Szczygieł
Otwarcie Gdańskiej Otwartej Pracowni - Domu dla kwadratów Marka Rogali, ul. Gdyńskich Kosynierów 10, fot. Daria Szczygieł


Program Gdańskie Otwarte Pracownie kierowany jest do lokalnych artystek i artystów. Dzięki niemu mogą uzyskać przestrzeń dla siebie, ale też stworzyć miejsce spotkań z kulturą i sztuką dla mieszkańców.

W tej edycji do wyboru artystów początkowo były 4 lokalizacje, z czego jedna, przy ul. Glinki 3 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1109/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r została wycofana z wynajmu z powodu braku zgłoszeń. Finalnie artyści wybierali pośród 3 pracowni znajdujących się przy ul. Do Studzienki 31, ul. ul. Na Zaspę 19 i ul. Na Zaspę 34 D. Łącznie, na te trzy lokale, 14 wniosków spełniało wymogi formalne. Znamy już artystów, którzy będą tworzyć w nowych pracowniach.  2 lokale z 3 udostępnionych zostały wynajęte w programie ponownie.

Koncerty i lekcje gry na gitarze

Lokal przy ul. Do Studzienki 31 o pow. 48,41 m2 trafi do Marcina Kozioła. Artysta w swojej pracowni zamierza rozwijać działalność kulturalną Trójmiasta poprzez organizację wielu wydarzeń z gitarą w roli głównej, artysta planuje prowadzenie kameralnych, akustycznych koncertów oraz spotkań z kompozytorami, jak również wykładów i lekcji gry na gitarze.

W 2019 roku artysta uzyskał tytuł naukowy doktora sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Muzyk prowadzi działalność koncertową jako solista i kameralista, organizuje autorskie projekty. Występował w Polsce i za granicą, w tym m.in. w Carnegie Hall w Nowym Jorku.

Marcin Kozioł jest laureatem licznych  nagród kulturalnych i stypendium. Artysta ma także  na swoim koncie kilka nagrań płytowych m.in. monograficzną płytę solową i kameralną z muzyką gitarową polskiego kompozytora Piotra Mossa oraz płytę z bałkańską muzyką kameralną zadedykowaną pokojowi na świecie.

Pracownia produkcji muzycznej

Lokal przy ul. Na Zaspę 19 – pow. 12,75 m2 zagospodaruje Piotr Kaliński. Artysta planuje prowadzić tam pracownię produkcji muzycznej o niekomercyjnym, artystycznym charakterze. Pracownia ma być także miejscem dostępnym dla mieszkańców Gdańska, a planowane tam są bezpłatne szkolenia, mentoring i praktyka z produkcji muzycznej, aranżacji i kompozycji

Artysta jest muzykiem i producentem. Wydał 6 albumów pod szyldami Hatti Vatti, Nanook of the North, które cieszyły się uznaniem krytyki oraz publiczności. Koncertował i występował w całej Europie oraz w USA i Grenlandii, a także trzykrotnie uczestniczył w tournée po Korei i Japonii.

Kilkukrotnie twórczość Piotra Kalińskiego była zgłaszana do „Paszportów Polityki”, a obecnie jest on stypendystą w ramach projektu „Kultura w sieci” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzyka nowego właściciela Otwartej Pracowni była wielokrotnie wykorzystywana w filmach i serialach reżyserowanych przez m. in. Agnieszkę Holland i Jana Komasę.

Pisanie ikon i fotograficzna ciemnia

Lokal przy ul. Na Zaspę 34 D – pow. 19,77 m2  zaaranżuje Zuzanna Żak. Artystka w lokalu planuje zająć się pisaniem ikon oraz podejmie próbę zorganizowania ciemni fotograficznej. Zamierza również prowadzić edukację kulturalną adresowaną do różnych grup odbiorców.

Artystka w 2016 roku ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich na Wydziale Rzeźby i intermediów.

W 2014 roku rozpoczęła naukę pisania ikon. Od tamtej pory regularnie bierze udział
w spotkaniach, kursach, plenerach oraz wystawach poświęconych ikonografii. Drugą dziedziną sztuki którą się zajmuje jest fotografia, a w szczególności fotografia analogowa.

Od 2011 roku organizuje i prowadzi warsztaty animacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach działalności fundacji RC oraz Twoja Rola organizuje wydarzenia artystyczne w Domu Sąsiedzkim w Pałacu we Wrzeszczu i koordynuje projekt „Ogród – Nasz Dom”.

Koordynatorami programu Gdańskie Otwarte Pracownie są Gdańskie Nieruchomości oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Najemców wybiera Prezydent Gdańska kierując się opinią sześcioosobowej Komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej.

Program Gdańskie Otwarte Pracownie realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny funkcjonującego w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.