PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

15 stycznia mija termin przesyłania potwierdzenia złożenia wniosku o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska dla osób fizycznych

15 stycznia mija termin przesyłania potwierdzenia złożenia wniosku o Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska dla osób fizycznych
Przypominamy, że osoby, które w terminie złożyły Wniosek w systemie Witkac, muszą wygenerować Potwierdzenie złożenia wniosku. Należy je złożyć najpóźniej do dnia 15 stycznia do godziny 15.00.

Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć na kilka sposobów:

  1. używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP. Podpisany dokument należy przesłać również poprzez system ePUAP do Urzędu Miasta Gdańska wyszukując opcję przesyłania pism ogólnych. System powinien przesłać na adres mailowy osoby składającej dokument potwierdzenie przesłania pisma do Urzędu Miasta Gdańska.

  2. dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
   - ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
   - ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12
   - ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,

              3. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
                 Urząd Miejski w Gdańsku,Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,
                 z dopiskiem Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie złożenia Potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Niezłożenie Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie skutkuje nierozpatrzeniem Wniosku.