Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

A
A

Adres do korespondencji: ul. Nowe Ogrody 8/12

Siedziba: Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)

Poczta elektroniczna sekretariatu: bmkz@gdansk.gda.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 331/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01-03-2017 r.:

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00 jest dniem wewnętrznym, natomiast czwartek od godz. 09:00-14:00 jest dniem terenowym.

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew. 
Nr faxu
2
Dyrektor Biura – Grzegorz Sulikowski
58 323 7100
58 323 7120
4

Zastępca Dyrektora – Janusz Tarnacki

58 323 7100
 
3
Sekretariat - Urszula Kowalewska
58 323 7100
 
1

Ewa Malinowska

Grzegorz Sobczyk

58 323 7108
58 323 7109
 
8

Grzegorz Żabiński

Elżbieta Nakonieczna

58 323 7113
58 323 7114
 
13

Joanna Bober

58 323 7123
 
14
Barbara Wilemborek
Izabella Zawadzka
Anna Filipowicz
58 323 7111
58 323 7117
58 323 7101