Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
sulikowski
sulikowski
Grzegorz Mehring

Miejski Konserwator Zabytków: Grzegorz Sulikowski

ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 313
nr wew. 7100
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20


tarnacki
tarnacki
Grzegorz Mehring
Z-ca Miejskiego Konserwatora Zabytków: Janusz Tarnacki

ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 312
nr wew. 7100
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

Książka telefoczniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bmkz@gdansk.gda.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 331/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01-03-2017 r.:

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00 jest dniem wewnętrznym, natomiast czwartek od godz. 09:00-14:00 jest dniem terenowym (nie przyjmuje się interesantów).

W związku z wypowiedzeniem porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomoskim a Gminą Miasta Gdańska Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wszystkie sprawy dotyczące zabytków na terenie miasta Gdańska prowadzić będzie wyłącznie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku.


Pracownicy:

Urszula Kowalewska- sekretariat, III piętro, pok. nr 313 nr tel. 58 323 71 00  (bmkz@gdansk.gda.pl)

Ewa Malinowska- III piętro, pok. nr 308 B, nr tel. 58 323 71 08        (ewa.malinowska@gdansk.gda.pl)

Grzegorz Sobczyk- III piętro , pok. nr 309, nr tel. 58 323 71 09       (grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl)

Anna Lepacka - III piętro, pok. nr 309, nr tel. 58 323 71 27             (anna.lepacka@gdansk.gda.pl)

Helena Szymczak  - III piętro, pok. 308A, nr tel. 58 323 71 10         (helena.szymczak@gdansk.gda.pl) - zabytkowa zieleń

Grzegorz Żabiński- III piętro, pok. nr 315 B, nr tel. 58 323 71 13     (grzegorz.zabinski@gdansk.gda.pl)

Barbara Mirecka - III piętro, pok. nr 307B, nr tel. 58 323 7114        (barbara.mirecka@gdansk.gda.pl)

Joanna Bober- III piętro, pok. nr 307A, nr tel. 58 323 71 23            (joanna.bober@gdansk.gda.pl)

Barbara Wilemborek- III piętro, pok. nr 315A, nr tel. 58 323 71 11  (barbara.wilemborek@gdansk.gda.pl)

Justyna Siczek- III piętro, pok. nr 316, nr tel. 58 323 71 17             (justyna.siczek@gdansk.gda.pl)

Anna Filipowicz- III piętro, pok. nr 315A, nr tel. 58 323 71 01          (anna.filipowicz@gdansk.gda.pl)