sulikowski
sulikowski
Grzegorz Mehring

Miejski Konserwator Zabytków: Grzegorz Sulikowski

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-803 Gdańsk
pokój nr 3
nr wew. 7100
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

tarnacki
tarnacki
Grzegorz Mehring
Z-ca Miejskiego Konserwatora Zabytków: Janusz Tarnacki

ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
80-803 Gdańsk
pokój nr 3
nr wew. 7100
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

Książka telefoczniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bmkz@gdansk.gda.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 331/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01-03-2017 r.:

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00 jest dniem wewnętrznym, natomiast czwartek od godz. 09:00-14:00 jest dniem terenowym (nie przyjmuje się interesantów).

Pracownicy:

Urszula Kowalewska- sekretariat, parter, pok. nr 3 nr tel. 58 323 71 00

Ewa Malinowska- parter, pok. nr 1, nr tel. 58 323 71 08

Grzegorz Sobczyk- parter, pok. nr 1, nr tel. 58 323 71 09

Olga Droździecka- parter, pok. nr 1, nr tel. 58 323 71 10

Grzegorz Żabiński- parter, pok. nr 8, nr tel. 58 323 71 13

Elżbieta Nakonieczna- parter, pok. nr 8, nr tel. 58 323 7114

Joanna Bober- piętro II, pok. nr 13, nr tel. 58 323 71 23

Barbara Wilemborek- piętro II, pok. nr 14, nr tel. 58 323 71 11

Justyna Siczek- piętro II, pok. nr 14, nr tel. 58 323 71 17

Anna Filipowicz- piętro II, pok. nr 14, nr tel. 58 323 71 01

Dominika Piluk- piętro II, pok. nr 14, nr tel. 58 323 71 01