Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE
sulikowski
sulikowski
Grzegorz Mehring

Miejski Konserwator Zabytków: Grzegorz Sulikowski

ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 313
nr wew. 7100
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

 

tarnacki
tarnacki
Grzegorz Mehring
Z-ca Miejskiego Konserwatora Zabytków: Janusz Tarnacki

ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk
pokój nr 312
nr wew. 7100
tel.: +48 58 323 71 00
fax: +48 58 323 71 20

Książka telefoczniczna wydziału

Poczta elektroniczna sekretariatu: bmkz@gdansk.gda.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 331/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01-03-2017 r.:

wtorek w godz. od 8:00 do 16:00 jest dniem wewnętrznym, natomiast czwartek od godz. 09:00-14:00 jest dniem terenowym (nie przyjmuje się interesantów).

W związku z wypowiedzeniem porozumienia pomiędzy Wojewodą Pomoskim a Gminą Miasta Gdańska Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków informuje, że z dniem 1 marca 2019 r. wszystkie sprawy dotyczące zabytków na terenie miasta Gdańska prowadzić będzie wyłącznie Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku.

 

Pracownicy:

Urszula Kowalewska- sekretariat, III piętro, pok. nr 313 nr tel. 58 323 71 00 

Ewa Malinowska- III piętro, pok. nr 308 B, nr tel. 58 323 71 08        ewa.malinowska@gdansk.gda.pl

Grzegorz Sobczyk- III piętro , pok. nr 309, nr tel. 58 323 71 09       grzegorz.sobczyk@gdansk.gda.pl

Anna Lepacka - III piętro, pok. nr 309, nr tel. 58 323 71 27             anna.lepacka@gdansk.gda.pl

Grzegorz Żabiński- III piętro, pok. nr 315 B, nr tel. 58 323 71 13     grzegorz.zabinski@gdansk.gda.pl

Barbara Mirecka - III piętro, pok. nr 307B, nr tel. 58 323 7114         barbara.mirecka@gdansk.gda.pl

Joanna Bober- III piętro, pok. nr 307A, nr tel. 58 323 71 23             joanna.bober@gdansk.gda.pl

Barbara Wilemborek- III piętro, pok. nr 315A, nr tel. 58 323 71 11   barbara.wilemborek@gdansk.gda.pl

Justyna Siczek- III piętro, pok. nr 316, nr tel. 58 323 71 17              justyna.siczek@gdansk.gda.pl

Anna Filipowicz- III piętro, pok. nr 315A, nr tel. 58 323 71 01           anna.filipowicz@gdansk.gda.pl