Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Biuro Informatyki

A
A

Realizowane zadania:

 

 • utrzymanie i wdrażanie założeń strategii informatyzacji w Urzędzie
  i jednostkach organizacyjnych Miasta poprzez:

 • planowanie przedsięwzięć informatycznych i zarządzanie wdrożeniem projektów z obszaru informatyki,

 • identyfikowanie potrzeb, opracowywanie koncepcji, organizowanie
  i koordynowanie wdrażania rozwiązań informatycznych usprawniających realizację zadań merytorycznych,

 • śledzenie trendów i kierunków rozwoju rozwiązań informatycznych oraz metodyk zarządczych,

 • zarządzanie portfelem projektów informatycznych na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta objętych obsługą informatyczną przez Gdańskie Centrum Informatyczne (GCI), poprzez:

 • zarządzanie projektami informatycznymi, w szczególności zakresem, jakością, terminem i budżetem przedsięwzięcia,

 • prowadzenie wykazu zasobów i sporządzanie harmonogramów prac oraz uzgadnianie z uczestnikami projektów planowanych działań,

 • koordynowanie zakresu wymagań, założeń bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z prawem dla nowych rozwiązań informatycznych,

 • rozwijanie i wdrażanie standardów utrzymywania dokumentacji projektowej,

 • koordynowanie obsługi informatycznej wyborów i referendów,

 • monitorowanie realizowanych projektów informatycznych,

 • planowanie i udział w procesach przetargowych na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług dla Urzędu,

 • zarządzanie architekturą cyfrową i wdrażanie rozwiązań i standardów informatycznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta objętych obsługą informatyczną przez GCI, poprzez:

 • rekomendowanie stosowania standardów, uzyskiwania, utrzymywania
  i integracji zasobów miejskich infrastruktury informatycznej,

 • projektowanie i definiowanie architektury cyfrowej w zakresie procesów, aplikacji, danych i technologii,

 • rozwijanie i wdrażanie zasad zarządzania danymi i integracji systemów informatycznych,

 • planowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie użytkowanych systemów, utrzymywania poprawnych danych oraz bezpiecznego wykorzystywania narzędzi informatycznych,

 • sprawowanie nadzoru nad majątkiem, na którym GCI świadczy usługi i wykonuje zadania na rzecz obsługiwanych jednostek,

 • przygotowywanie podstawowych założeń oraz nadzór nad projektowaniem i realizacją informatycznego okablowania strukturalnego budynków użytkowanych przez Urząd,

 • zabezpieczenie przyłączy światłowodowych budynków użytkowanych przez Urząd,

 • sprawowanie nadzoru nad poziomem jakości świadczonych usług przez GCI na rzecz obsługiwanych jednostek poprzez:

 • określanie oraz bieżącą aktualizację katalogu świadczonych usług, definiowanie i ustalanie poziomu dostępności i jakości usług informatycznych,

 • monitorowanie i sporządzanie sprawozdań dotyczących jakości świadczonych usług,

 • monitorowanie i analizowanie kosztów świadczonych usług,

 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług informatycznych i optymalizacji kosztów tych usług,

 • sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez GCI wymagań polityk bezpieczeństwa informacji,

 • prowadzenie administracyjnej i finansowej obsługi Biura poprzez:

 • zapewnienie jakości procesów Biura,

 • realizowanie obowiązków Głównego użytkownika sprzętu komputerowego Urzędu,

 • planowanie, realizacja, nadzór nad budżetem Biura oraz rozliczanie przyznanych środków finansowych,

 • prowadzenie finansowej obsługi umów serwisowych na dostawy i usługi w zakresie oprogramowania i sprzętu Urzędu,

 • przygotowywanie niezbędnych analiz ekonomicznych i sprawozdań.