PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Biuro Energetyki

Mariusz Sadłowski

Dyrektor: Mariusz Sadłowski

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 120
nr wew. 8026
tel.: (+48 58) 526 80 26

Książka telefoniczna biura

Poczta elektroniczna sekretariatu Biura: energia@gdansk.gda.pl