PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańskie Warsztaty Projektowe docenione na forum polskich samorządowców!

Gdańskie Warsztaty Projektowe docenione na forum polskich samorządowców!
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
s-1200-630
Nasza wspólna inicjatywa warsztatów doczekała się uznania w postaci wyróżnienia specjalnego dla Gdańska jako Samorządowego Lidera Zarządzania 2022 w komunikacji - partycypacji - współzarządzaniu. Zespół BAM dziękuje niniejszym wszystkim zaangażowanym interesariuszom i uczestnikom naszych procesów partycypacyjnych! Cieszymy się, że zaproponowana w ramach GWP formuła wspólnego rozwiazywania problemów przestrzennych, planowania i zaspokajania potrzeb społeczności miejskiej spotkała się z tak dużą akceptacją i uznaniem.
Dziękujemy również Pani Prezydent za słowa uznania i współdzielenie radości z naszego "małego sukcesu" a szczególnie za podkreślenie i docenienie partycypacyjnego rozpracowania w formule GWP rejonu ulicy Do Studzienki i jej Nowych Przestrzeni Publicznych. Nie zamierzamy spocząć na laurach i niebawem będziemy zapraszać do kolejnych wspólnych działań na rzecz polepszania przestrzeni miejskich.

 

 
n1
n2
doc00209020230303130901_001
doc00208920230303130823_001