Park Południowy o jakim marzymy
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Park Południowy o jakim marzymy

Park Południowy o jakim marzymy
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zakończył się pierwszy etap konsultacji z mieszkańcami dotyczący zebrania wytycznych dla Parku Południowego. 15 punktów konsultacyjnych, zorganizowanych między 5 a 20 października w dzielnicach przyległych do planowanego parku, odwiedziło ponad 500 osób.

Rozmawialiśmy z osobami reprezentującymi wszystkie przedziały wiekowe – od dzieci w różnym wieku, po seniorki i seniorów, zarówno aktywnie spędzających czas, jak i borykających się z ograniczeniami mobilności. Przeprowadziliśmy także wywiady z mieszkającymi w okolicy parku cudzoziemcami i cudzoziemkami, a także z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Atmosfera rozmów była zwykle spokojna i przyjemna – mieszkanki i mieszkańcy pozytywnie oceniają pomysł ograniczenia ilości potencjalnej nowej zabudowy i zarezerwowania dla miejskich gruntów funkcji zieleni. Wiele osób wskazywało jednak na uciążliwości w rejonie planowanego parku, przede wszystkim zapach i hałas, zwłaszcza komunikacyjny oraz trudności związane z dojazdem do osiedli.

245437771_594654311914915_1515904241266445606_n

Zdecydowana większość osób opowiadała się za zachowaniem jak największej ilości zieleni w formie naturalnej, z zagospodarowaniem rekreacyjnym i sportowym głównie w rejonie zbiornika Świętokrzyska I, gdzie już pojawia się taka infrastruktura. Wiele osób podkreślało, że bardzo przydałby się duży wybieg dla psów. Wskazano także na potrzebę realizacji atrakcji skierowanych do nastolatek i nastolatków – najczęściej pojawiały się pomysły budowy skateparku oraz altanek, w których można by spotykać się bez względu na warunki pogodowe.

Szczególnie cennymi informacjami pozyskanymi w punktach były propozycje pieszych i rowerowych połączeń, których utworzenie znacznie ułatwiłoby przemieszczanie się w obrębie Gdańska Południe. Obecnie wiele ważnych punktów – szkoły, skupiska usług czy przystanki komunikacji miejskiej – są położone blisko od miejsc zamieszkania, lecz prowadzące do nich skróty często przebiegają przez zaniedbane i mało bezpieczne tereny. Utwardzenie ścieżek i wprowadzenie oświetlenia znacznie poprawiłoby tę sytuację. Wskazano także bariery, które oddzielają obszary, z którymi mieszkanki i mieszkańcy się identyfikują i najczęściej korzystają (jak lokalne tereny zieleni). Największą barierę stanowi ul. Świętokrzyska, co jest problemem zwłaszcza dla osób mieszkających na południe od niej.

Wątpliwości wzbudzało przecięcie Parku biegnącą w linii północ-południe trasą w rezerwie terenowej pod tzw. Nową Bulońską. Ma tam przebiegać linia PKM lub przedłużenie trasy tramwajowej – trwają właśnie studia techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe i dopiero na podstawie ich wyniku zostanie podjęta decyzja co do przyszłości tej trasy. Transport szynowy jest akceptowany przez większość mieszkańców, tym bardziej, że różnica poziomów wymaga realizacji części przebiegu trasy na estakadzie, co pozwoli zachować swobodne połączenie między częściami parku położonymi po przeciwnych stronach Nowej Bulońskiej. Wielu mieszkankom i mieszkańcom, zwłaszcza z lepiej skomunikowanych osiedli, nie podoba się jednak pomysł poprowadzenia razem z torami ulicy – obawiają się hałasu i zanieczyszczenia spalinami.

249367026_418694386526596_9045537626296727091_n_edit

Obecnie odbywa się kolejny etap konsultacji: warsztaty projektowe (3, 8 i 9 listopada) oraz spacery po terenie przyszłego Parku (weekend 6 i 7 listopada). Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń zamieszczone są na profilu Facebook Parku Południowego (facebook.com/parkpoludniowygdansk) oraz na stronie (gdansk.pl/ParkPoludniowy).

Park Południowy - spacery i warsztaty

4 listopada uruchomiono także geoankietę, w której wszyscy, nie tylko mieszkańcy dzielnic położonych w rejonie omawianego terenu, mogą wskazać, jakie są ich opinie odnośnie charakteru i programu przyszłego parku. Geoankieta dostępna jest w 4 wersjach językowych pod adresami:

Wersja polska: https://ask.lopi.io/a/park-poludniowy-pl

Wersja angielska: https://ask.lopi.io/a/southern-park

Wersja ukraińska: https://ask.lopi.io/a/pivdennii-park

Wersja rosyjska: https://ask.lopi.io/a/park-poludniowy-ru