„Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki”

Fundacja Agencja Monitoringu Regionalnego Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG) podpowiada, jak to zrobić. Specjaliści przygotowali sześć krótkich filmików edukacyjnych, które promują pozytywne postawy w zakresie ograniczania niskiej emisji.

„Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki”
A
A
data publikacji: 13 lutego 2018 r.

„Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki
„Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki
ARMAAG

Każdy ze spotów porusza inne zagadnienie związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji. Z nagrań możemy dowiedzieć się m.in. co to jest niska emisja, jakie są zalety wymiany pieca, dlaczego warto zainwestować w termodernizację budynku, korzystać z komunikacji publicznej i jak oszczędzać energię. Wszystkie spoty łączy postać znanego Atmoludka pokazującego, jaka jest jakość powietrza w województwie pomorskim. Hasłem przewodnim jest „Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki ". Eksperci z ARMAAG są zdania, że spoty edukacyjne przyczynią się do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz uświadomią odbiorcom, że każdy z nas może przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Kampania edukacyjna „Zmień złe nawyki na zdrowe praktyki” jest realizowana w ramach zadania „ Edukacja, informacja i promocja postaw prośrodowiskowych przy pomocy spotów reklamowych”. Zadanie jest finansowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Spoty dostępne są na stronie:

https://youtu.be/g8f0uWgshRM

oraz

Spot nr 1 Co to jest niska emisja?

Spot nr 2 Wymień piec!

Spot nr 3 Zmień praktyki w ogródku!

Spot nr 4 Zamień samochód na tramwaj, autobus lub rower!

Spot nr 5 Kompleksowa termodernizacja budynku

Spot nr 6 Oszczędzaj energię!

Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora