Zawiadomienie RDOŚ z 27 lipca 2018 r. o wystąpieniu do Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ewentualne określenie zakresu raportu, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa obiektów do magazynowania i konfekcjonowania cukru z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 3/8, 67,70,72/1, 72/2, 74,75,85,86 (obręb 70), 1/3,2,3,5/2,9,10,12,13/1,13/2, 13/3,15/1,15/2,17,19 (obręb 71)w Gdańsku w rejonie ul. Chodackiego i Nabrzeża Wiślanego"

A
A
Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia 2018 r.
Zawiadomienie RDOŚ z dnia 27 lipca 2018 r. (64.26 KB)