Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 29.06.2018r. o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku oraz do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - Budowa obiektów do magazynowania i konfekcjonowania cukru z infrastrukturą towarzyszącą w Gdańsku w rejonie ul. Chodackiego i Nabrzeża Wiślanego.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.
Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 29.06.2018r. (63.13 KB)
Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku