Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.07.2018r. o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn."Modernizacja chodników na terenie Gdańska - edycja 2017- ulica Wiosłowa na całej długości (utwardzenie płytami Yomb)".

A
A
Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2018 r.
Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.07.2018r. (68.84 KB)
Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku