" />

Zaświadczenia potwierdzające status ucznia uprawniają do ulgowych przejazdów organizowanych przez ZTM w Gdańsku

Zaświadczenia potwierdzające status ucznia uprawniają do ulgowych przejazdów organizowanych przez ZTM w Gdańsku
A
A
data publikacji: 04 października 2017 r.

Zgodnie z pismem Minister Edukacji Narodowej nr DPPI-WPPiP.4018.36.2017.ER z dnia 14 września 2017r. dotyczącego szkół, których status zmienił się np. z gimnazjum na szkołę podstawową i nie mających możliwości wydania lub przedłużenia legitymacji uczniom ze względu na brak odpowiednich pieczęci, szkoły będą wystawiały zaświadczenia potwierdzające status ucznia. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku potwierdza, że te zaświadczenia, do czasu wydania ważnych legitymacji szkolnych, będą honorowane w komunikacji miejskiej organizowanej przez miasto Gdańsk jako dokumenty uprawniające do ulgowych przejazdów.

Zygmunt Gołąb (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
więcej tekstów autora
Zygmunt Gołąb (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku
więcej tekstów autora