Zapoznaj się z projektem Studium

Od dzisiaj – poniedziałku 23 października – do 21 listopada do publicznego wglądu zostało wyłożone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Dokument jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, a 7 listopada w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.

Zapoznaj się z projektem Studium
A
A
data publikacji: 23 października 2017 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska to najważniejszy miejski dokument strategiczny. Dotyczy rozwoju miasta na najbliższe 30 lat. To od jego zapisów zależy, czy w tym czasie będą mogły powstać nowe osiedla mieszkaniowe, czy znajdzie się miejsce na nowe parki, zostanie zachowana rezerwa pod drogi i linie tramwajowe. Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać ustaleń zawartych w Studium. Dokument, nad którym obecnie trwają prace, jest już trzecim tego rodzaju gdańskim opracowaniem. Poprzednie zostało uchwalone dziesięć lat temu. Intensywny rozwój miasta oraz zmiany w prawie sprawiły, że konieczne stało się stworzenie nowego studium. Obok zespołu Biura Rozwoju Gdańska w prace nad nim była zaangażowana Rada Studium (zespół fachowców, który służył projektantom wsparciem merytorycznym).
Projekt Studium był również konsultowany z mieszkańcami. - W sumie zorganizowaliśmy 94 różnego rodzaju działania partycypacyjne, w trakcie których mieliśmy okazję poznać oczekiwania mieszkańców oraz mogliśmy przedstawić nasze wizje rozwoju Gdańska. Staraliśmy się znaleźć rozwiązania, które pogodzą indywidualne interesy z dobrem wspólnym – mówi Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Na etapie prac nad projektem łącznie wpłynęło blisko tysiąc wniosków od gdańszczan, z czego sześćdziesiąt procent uwzględniono.

Z obydwoma dokumentami można zapoznać się w siedzibie BRG
Z obydwoma dokumentami można zapoznać się w siedzibie BRG
BRG

Wyłożenie, dyskusja publiczna
Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od 23 października do 21 listopada 2017 roku jest wyłożony do publicznego wglądu. Z dokumentami można zapoznać się na stronie www.brg.gda.pl oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro).
7 listopada o godz. 17:00 w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1) odbędzie się dyskusja publiczna, na którą Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta.
Dyskusja publiczna odbędzie się 7 listopada
Dyskusja publiczna odbędzie się 7 listopada
brg

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora