Wykaz ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu przez Gdański Urząd Pracy z 13 czerwca 2018 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 19 czerwca 2018 r.

Wykaz ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Gdański Urząd Pracy otwartego konkursu na powierzenie zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy".

Wykaz ofert z 13.06.2018 r. złożonych do GUP (12.73 KB)
Marzena Modzelewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta