Ul. Chłopska otwarta dla ruchu w kierunku Sopotu

Od wtorku, 5 grudnia, bez utrudnień pojedziemy ulicą Chłopską w kierunku Sopotu. Otwarte dla ruchu zostaną dwa pasy jezdni na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Pomorskiej. Do końca tygodnia pozostanie zawężenie jezdni na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Rzepichy jadąc w kierunku Gdańska, dalej na odcinku do ul. Rzepichy do ul. Piastowskiej dostępne będą już oba pasy jezdni.

Ul. Chłopska otwarta dla ruchu w kierunku Sopotu
A
A
data publikacji: 05 grudnia 2017 r.

Przedmiotem rozpoczętej w lipcu realizacji była poprawa stanu nawierzchni ul. Chłopskiej, od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej oraz budowa przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska realizowana w ramach zadania Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku.

Zakres prac obejmował wykonanie :

1) poprawy stanu nawierzchni ul. Chłopskiej od ul. Pomorskiej do ul. Piastowskiej poprzez wykonanie nowych warstw bitumicznych oraz na fragmencie jezdni wykonanie nowej konstrukcji, a ponadto wykonanie:

- nowych zatok autobusowych,

- nowego chodnika,

- remontu fragmentu ścieżki rowerowej,

- montażu ławek, stojaka na rowery, koszy na śmieci,

- odtworzenie pętli indukcyjnych,

- regulację wysokościową zasuw i włazów infrastruktury technicznej,

- wymianę wpustów deszczowych i studzienek,

- oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie trawnika oraz pielęgnacja.

2) budowę przejazdu przez skrzyżowanie ulic Chłopska/Pomorska poprzez zaprojektowanie nowego odcinka ścieżki rowerowej, a ponadto:

- wykonanie dodatkowej sygnalizacji świetlnej,

- uzupełnienie oświetlenia parkowego,

- wykonanie oznakowania drogowego,

- montaż podpórek,

- zagospodarowanie zieleni.

Wykonawca robót: KRUSZYWO Sp. z o.o

Koszt realizacji: 3,9 mln

Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Alicja Bittner (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora