Troje uczniów z Gdańska ze stypendiami MEN

Troje uczniów z Gdańska otrzymało stypendia Ministra Edukacji Narodowej za najlepsze wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. Wszyscy na co dzień uczą się w gdańskim II Liceum Ogólnokształcącym.

Troje uczniów z Gdańska ze stypendiami MEN
A
A
data publikacji: 12 marca 2018 r.

Stypendyści z II LO w Gdańsku w gronie najlepszych
Stypendyści z II LO w Gdańsku w gronie najlepszych
mat. prasowe

Do grona stypendystów należą Kornelia Wojciechowska, Przemysław Czerwiński i Mateusz Domurad.

- Ponadto Kornelia Wojciechowska, jako jedna z trzech osób z województwa pomorskiego została zaproszona do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na uroczyste wręczenie nagród przez minister edukacji – zaznacza Dorota Suchacz, dyrektor II LO. - To wielki sukces dla naszych uczniów, ale także powód do dumy dla całej społeczności szkolnej!

Uroczystość wręczenie dyplomów odbyła się w środę, 7 marca, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stypendia otrzymało ponad 80 uczniów z całej Polski. Stypendium to nagroda wysokości 3 tys. zł.

Co roku wpływa do ministerstwa około dwa tysięcy wniosków o przyznanie stypendium. Otrzymują je tylko ci, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności są laureatami międzynarodowej olimpiady, olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub konkursu na pracę naukową organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe. Bierze się tez pod uwagę wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Więcej informacji na stronach: www.men.gov.pl oraz www.kuratorium.gda.pl.

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora