Szansa na wydanie książki - autorzy poszukiwani!

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, w Filii Gdańskiej (ul. Mariacka 42), 9 listopada o godzinie 17.30 odbędzie się spotkanie z Mariolą Kruszewską, laureatką Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca. Tymczasem do 30 listopada trwa nabór prac na kolejną edycję konkursu.

Szansa na wydanie książki - autorzy poszukiwani!
A
A
data publikacji: 07 listopada 2017 r.

Mariola Kruszewska będzie prezentowała książkę „Czereśnie będą dziczeć”, wydaną dzięki gdańskiemu konkursowi. To zbiór krótkich opowiadań o zwykłych ludziach odnajdujących się w nowych warunkach przestrzennych, osoby wygnane, przesiedlone czy migranci, którzy zmagają się z zapuszczaniem korzeni w nowych miejscach. –  Są niczym rośliny użyczające tytułu każdemu z tych tekstów („Czereśnie”, „Akacje”, „Wrzos”, „Słoneczniki”…), z których każda ma swój własny sposób wrastania, wzrastania, rozmnażania i owocowania. Nagrodzona książka to zarazem swoisty mały opowieściowy traktat o niepowtarzalności każdego istnienia, jak również rzecz o tym, co wspólne w naturze oraz losie człowieka. To jednocześnie nadzwyczaj barwna, pełna językowego uroku oraz narracyjnej witalności opowieść o ludziach, którzy wbrew skazującym ich na nieobecność wyrokom historii walczą. I nie poddają się – wyjaśnia przewodniczący komisji konkursowej prof. Kazimierz Nowosielski.

 

O autorce

Mariola Kruszewska – mińszczanka od urodzenia, czyli od 1965 roku, związana z tym miastem zawodowo, rodzinnie i emocjonalnie. Z zamiłowania poetka i podróżniczka. Ukochała wschodnią część Polski z jej pięknem krajobrazu, wspaniałymi ludźmi i trudną historią, której poświęciła szereg swoich utworów.

Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów. Autorka tomików „Bywam kobietą” (Tuchów, 2011) i „Wczoraj czyli dziś” (Białystok 2013), za który otrzymała prestiżową nagrodę Orfeusza Mazurskiego. Jej utwory zostały opublikowane w licznych antologiach i prasie. Współzałożycielka internetowego forum literackiego „Ogród ciszy”.

 

Mariola Kruszewska
Mariola Kruszewska
Andrzej Kawka

O konkursie

Konkurs Literacki Miasta Gdańska to nagroda dla autorów przyznawana od 1991 roku. Pomysłodawcą nagrody był Bolesław Fac, który po śmierci w 2000 roku został imiennym patronem konkursu.

Nagrodą jest sfinansowanie przez Miasto wydania 1000 egzemplarzy zwycięskiej pracy konkursowej.

Konkurs im. B. Faca jest skierowany do literatów, którzy mają przygotowaną książkę: tomik poezji, prozę bądź eseje, ale nie mieli możliwości jej wydać. Tematyka utworów jest dowolna. W konkursie uczestniczyć mogą członkowie literackich stowarzyszeń twórczych i autorzy niezrzeszeni.

Aby wziąć udział w konkursie, należy złożyć do Biura Prezydenta ds. Kultury pracę w formie maszynopisu, w trzech egzemplarzach. Prace powinny liczyć od 2 do 3 arkuszy wydawniczych.


Termin składania prac upływa 30 listopada 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego. Szczegóły zgłoszenia oraz regulamin są dostępne na stronie:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Konkurs-Literacki-Miasta-Gdanska-im-Boleslawa-Faca-2017,a,76388


Laureatami konkursu w poszczególnych latach zostali:

za 2016 r. – Mariola Kruszewska "Czereśnie będą dziczeć"

za 2015 r. – Anna Morawiec "Szarlotka czyli co się robi, żeby nie robić tego, co powinno się robić"

za 2014 r. – Marek Szalsza "Schyłek Szatrangu"

za 2013 r. – Magdalena Tarasiuk "I nie mów do mnie Dżordżyk"

za 2012 r. – Tomasz Małkowski "Ojcze Józefie"

za 2011 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 2010 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 2009 r. – Stanisław Modrzewski "Wielorzecze"

za 2008 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 2007 r. – Elżbieta Lipińska "Maj to łagodny miesiąc"

za 2006 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 2005 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 2004 r. – Piotr Cielesz "A jednak... światło. Poezje wybrane"

za 2003 r. – Ludwik Filip Czech "Gorzkie wakacje"

za 2002 r. – Franciszek Szczęsny "Gryfowy szaniec"

za 2001 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 2000 r. – Jacek Dehnel "Hologramy"

za 1999 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 1998 r. – Jacek Dehnel "Kolekcja"

za 1997 r. – Stanisław Janke "Żółty kamień"

za 1996 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 1995 r. – Ola Kubińska "Biały kwadrat i inne obrazy"

za 1994 r. – komisja nie przyznała nagrody

za 1993 r. – Marek Jastrzębiec-Mosakowski "Ślady na piasku"

za 1992 r. – Milena Wieczorek "Odnaleziona"

za 1991 r. – Wojciech Hrynkiewicz "Tej rzeki nie przejdę"

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora