Świąteczne spotkanie stypendystów Fahrenheita

Kształcą się na uczelniach na całym świecie, ale w okresie świąt zjeżdżają do domu, do Gdańska. Mowa o stypendystach Stypendium naukowego Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita, którzy tradycyjnie wezmą udział w świątecznym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta. W tym roku odbędzie się ono w piątek, 29 grudnia o godz. 12.00 w siedzibie Gdańskich Szkół Autonomicznych (ul. Osiek 11/12) w sali pod obserwatorium.

Świąteczne spotkanie stypendystów Fahrenheita
A
A
data publikacji: 28 grudnia 2017 r.

Dzięki Stypendium naukowemu im. G. D. Fahrenheita na co dzień mogą studiować na najlepszych uczelniach świata. Kształcą się m. in. na Uniwersytecie Mozarteum w Salzburgu, Imperial College London, Królewskiej Duńskiej Akademii Muzycznej, Uniwersytecie Oksfordzkim czy Stevens Institute of Technology w USA.

- Stypendium jest wsparciem udzielanym przez społeczność gdańszczan. To wyróżnienie dla najlepszych, ale jednocześnie zobowiązanie. Ufamy, że wiedza i doświadczenie, które dzięki temu zdobędą, posłuży za parę lat do budowy świetności Polski i Gdańska – podkreśla prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Pierwsze w Polsce takie stypendium

Program stypendialny rozpoczął się w 2005 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska. Jego celem jest umożliwienie najzdolniejszym absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, będących mieszkańcami Gdańska, podjęcie studiów na renomowanych uczelniach zagranicznych. W ten sposób władze Gdańska chcą przyczynić się do tworzenia przyszłych elit intelektualnych miasta i kraju.

Stypendysta ma obowiązek zdobywania wiedzy i umiejętności, a także reprezentowania i promowania Gdańska na swojej zagranicznej uczelni, prowadzenia bloga oraz podejmowania pracy wolontariackiej, jak również dzielenia się swoimi doświadczeniami z gdańskimi uczniami. Początkowo stypendia były przyznawane gdańskim absolwentom matury międzynarodowej. Od 8 lat mogą się o nie ubiegać również osoby legitymujące się maturą polską i wybitnymi osiągnięciami.

Stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita jest pierwszym w Polsce stypendium przeznaczonym na finansowanie studiów zagranicznych. Od roku akademickiego 2005/2006 do 2017/2018 przyznano 365 stypendiów na łączną kwotę 8  996 500 zł.

23 stypendystów

Tegoroczne stypendia wręczono 23 osobom – 18 młodym gdańszczanom, którzy kontynuują studia oraz pięciu, którzy w tym roku je zaczęli. Łącznie na rok akademicki 2017/2018 przeznaczono 578 tysięcy złotych. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się we wrześniu br. w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta. Na liście nagrodzonych znaleźli się:

Daniel Egielman - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu

Natalia Egielman - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu

Bartosz Ekiert - Uniwersytet Oksfordzki

Justyna Frankowska - Uniwersytet Oksfordzki

Marta Furmaniak – Uniwersytet w Glasgow

Tadeusz Janik – Uniwersytet w Edynburgu

Magdalena Kalinowska- Uniwersytet w Edynburgu

Szymon Kowara - Uniwersytet Oksfordzki

Daniel Krajnik - University College London

Patrycja Łapińska - Uniwersytet Pompeu Fabra

Adam Małagowski - Imperial College London

 Magdalena Mastykarz – Uniwersytet Rostock

Marcin Młynarczyk – Heriot-Watt Uniwersytet

Anna Paszkowicz- Uniwersytet Fordham

Anna Petruczynik - Stevens Institute of Technology

Maksymilian Słupski – Uniwersity College London

Julia Stankiewicz – Uniwersytet w Manchesterze

Malwina Strugała – Heriot-Watt Uniwersytet

Bartłomiej Sutt – Królewska Duńska Akademia Muzyczna

Ewa Szwabowicz - The Glasgow School of Art.

Katarzyna Szymańska - Imperial College London

Zuzanna Wężyk - Uniwersytet Mozarteum w Salzburgu

Joanna Wolska – Uniwersytet w Edynburgu

Więcej o tegorocznej gali przyznania stypendiów na stronie https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Stypendia-Fahrenheita-wreczone-W-tym-roku-23-osoby,a,87503.

Kto może się starać?

O stypendium mogą ubiegać się studenci rozpoczynający na zagranicznych uczelniach jednolite studia magisterskie, magistersko-inżynierskie lub licencjackie. Stypendia wypłacane są w równych ratach przez dziewięć miesięcy. Wnioski złożone przez kandydatów na stypendystów rozpatruje Kapituła Stypendialna, której Przewodniczącym jest Prezydent Miasta Gdańska.

Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Mizera-Nowicka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora