Siedemdziesiąt mieć lat to nie grzech

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich rozpoczął działalność w 1947 roku. Na przestrzeni 70 lat szkoła wykształciła ponad 18 tysięcy absolwentów, z których wielu zasiliło placówki gastronomiczne i hotelarskie nie tylko z Pomorza, ale i w kraju i za granicą. Wielu z nich spotka się jutro, 22 września podczas obchodów jubileuszu szkoły.

Siedemdziesiąt mieć lat to nie grzech
A
A
data publikacji: 21 września 2017 r.

Obchody rozpoczną się o godz. 10.00 uroczystą Mszą Świętą w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa w Gdańsku. Następnie o godz. 11:15 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy Al. Legionów 7 odbędą się uroczystości przy suto zastawionych stołach „smaki Europy”. W czasie uroczystości Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej wręczy dwóm nauczycielom ZSGH Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska.
Szkoła rozpoczęła działalność w 1947 roku, kiedy ówczesne władze oświatowe powołały do życia Publiczną Średnią Szkołę Gospodarczą wchodzącą w skład Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Gdańsku. Wielokrotnie zmieniała nazwę oraz siedzibę. Początkowo mieściła się w Brzeźnie, następnie po pożarze budynku przeniesiono placówkę na Młyniska, potem do Oliwy, a od 1958 do obecnej siedziby przy al. Legionów.

Obecnie w szkole są 33 oddziały, do zespołu szkół uczęszcza 800 uczniów kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelner, kucharz- Szkoła Branżowa I Stopnia. Do klas pierwszych w bieżącym roku przyjęto 220 uczniów. W tym roku szkolnym otworzono klasę technik żywienia i usług gastronomicznych z językiem włoskim.
Jubileusz jest też czasem sprzyjającym spojrzeniu w przyszłość, podjęciu kolejnych zadań, wytyczeniu śmiałych celów, które przyczynią się do rozwoju szkoły.

-Aktywnie współpracujemy również z najlepszymi pracodawcami i przedsiębiorcami z regionu, tym samym umożliwiając naszym uczniom zdobycie cennych umiejętności, np. utworzyliśmy z Grupą Dobry Hotel klasę patronacką w zawodzie technik hotelarstwa. W trakcie uroczystości jubileuszowych podpiszemy umowy patronackie z Grupą Orbis i Qubus Hotel w pozostałych zawodach-mówi dyrektor zespołu szkół. Mamy świadomość, że aby kształcenie zawodowe było skuteczne, musi być nakierowane na rynek pracy. Wiemy, że tylko powiązanie kształcenia ogólnego, zawodowego i praktycznego, to nie tylko modne kształcenie dualne, ale wymóg dzisiejszych czasów, pozwoli na realizację misji szkoły.

-Myślę, że w temacie oferty edukacyjnej, modernizacji budynku i otoczenia szkoły nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i szanując przeszłość, z dumą spoglądamy w przyszłość. W ramach projektu systemowego Miasta Gdańska i Urzędu Marszałkowskiego „Gdańsk miastem zawodowców” nasz budynek zostanie rozbudowany – powstaną cztery pracownie dydaktyki hotelarstwa i gastronomii wyposażone w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem branżowymi oraz na III piętrze pracownia bankietowo-konferencyjna z pełnym wyposażeniem dla 80 osób, przebudowane zostanie wejście główne do budynku szkoły oraz powstanie oczekiwana od kilkudziesięciu lat nowa szatnia szkolna- planuje dyrektor ZSGH.

Wśród absolwentów są m.in.: Doc. dr Henryk Lewandowski wykładowca pomorskich uczelni, prowadzący z żoną Małgorzatą Restaurację Gdańską, Mieczysław Robakowski właściciel Restauracji Pod Łososiem, Ryszard Kokoszka właściciel słynnego Cristalu, Piotr Dzik Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Restauratorów i Hotelarzy, Radny Miasta Gdańska, właściciel Restauracji- Pierogarni u Dzika, Michalina Szydłowska współwłaścicielka Piekarni-Cukierni Szydłowski i Hotelu Szydłowski, Paweł Szydłowski Prezes Hotelu Cafe Ferber, Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich Krzysztof Szulborski, Marcin Bildziuk Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki, Kazimierz i Liliana Gnieccy właściciele Hotelu Gniecki, Zbigniew Motyka właściciel restauracji Gold Town, Paweł Czerepacha właściciel restauracji Nad Potokiem.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora