Samodzielne stanowiska ds. organizacyjno-prawnych

A
A
Ostatnia aktualizacja: 04 października 2017 r.

Damian Awieruszko
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 208
tel.: 58 323 67 03
e-mail: damian.awieruszko@gdansk.gda.pl

Iwona Lewandowska
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 208
tel.: 58 526 80 72

e-mail: iwona.lewandowska@gdansk.gda.pl

do zadań których należy:

  • koordynowanie zadań związanych z prowadzeniem sprawozdawczości w zakresie działań Wydziału oraz podległych jednostek organizacyjnych
  • wsparcie i ukierunkowanie merytoryczne pracowników Wydziału i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia aktów prawnych, umów, porozumień oraz innych dokumentów
  • prowadzenie spraw związanych z bieżącą organizacją i funkcjonowaniem Wydziału
  • koordynacja i realizacja zadań związanych z wymogami systemu kontroli zarządczej
  • prowadzenie wydziałowych rejestrów: zarządzeń, uchwał, interpelacji i zapytań radnych, wniosków komisji Rady, skarg
  • zamieszczanie w BIP zarządzeń Prezydenta przygotowywanych przez Wydział
  • protokołowanie przebiegu narad kierowniczych Wydziału
Damian Awieruszko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego