Prawie 5 tys. wniosków o 500+ w 4 dni

1 sierpnia 2017 r. Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło akcję przyjmowania wniosków o świadczenie 500+, zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W ciągu pierwszych czterech dni sierpnia Gdańszczanie złożyli w Centrum aż 6 147 wniosków.

Prawie 5 tys. wniosków o 500+ w 4 dni
A
A
data publikacji: 08 sierpnia 2017 r.

Wśród złożonych wniosków najwięcej, bo aż 4 998, dotyczyło ustalenia uprawnień do świadczenia 500+. Dane statystyczne pokazują, że najwięcej z nich zostało złożonych w formie elektronicznej. Podobnie, jak to miało miejsce w ubiegłym roku, Gdańszczanie docenili zalety płynące z możliwości złożenia wniosków drogą on-line. Z tej formy składania wniosków skorzystały 3663 osoby. Drugim pod względem popularności świadczeniem, o jakie wnioskowali mieszkańcy Gdańska, był zasiłek rodzinny, o który ubiegało się ponad 700 wnioskodawców.

Zgodnie ze wcześniejszymi przewidywaniami, pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń największy ruch odnotowali 1 sierpnia. Tego dnia osobiście wnioski o różne świadczenia złożyło ponad 600 osób, z czego 407 dotyczyło świadczenia 500+. Wśród osób, które skorzystały z tradycyjnej formy składania wniosków, niewątpliwie największą popularnością cieszył się główny punkt obsługi, mieszczący się przy ul. 3 Maja 9, do którego wpłynęło ponad 400 wniosków o świadczenia.
W kolejnych dniach liczba osób odwiedzających punkty obsługi ustabilizowała się, przyjmowanie wniosków odbywa się sprawnie.
Dużym zainteresowanie mieszkańców cieszy się również Punkt Informacyjny, funkcjonujący przy ul. 3 Maja 9. W okresie od 1 do 4 sierpnia pracownicy punktu obsłużyli osobiście prawie 2000 osób, a kolejnych 790 skorzystało z możliwości konsultacji telefonicznych.

Wśród tymczasowych punktów przyjmowania wniosków największą popularnością cieszą się punkty w Klubie Osiedlowym „Piastuś” (Przymorze Wielkie) oraz w Szkole Podstawowej Nr 8 (Chełm), w których każdego dnia składanych jest średnio 40 wniosków.
Pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń skupiają się nie tylko na przyjmowaniu wniosków, ale również na ich sprawnym rozpatrywaniu. Do dnia 4 sierpnia wydane zostały 523 decyzje administracyjne. W przypadku kolejnych 569 wniosków zostało zakończone postępowanie oraz przygotowane zostały projekty decyzji.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?
Przypomnijmy, że wnioski o świadczenia 500+, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. W przypadku stypendiów szkolnych wnioski będą przyjmowane w okresie od 1 do 15 września 2017 r.
Należy pamiętać, że wnioski przyjmowane są jeszcze w trakcie wypłacania świadczeń, które zostały przyznane w ubiegłym roku (świadczenie 500+ oraz świadczenia alimentacyjne do 30 września br., a zasiłek rodzinny do 31 października br.). To komfortowa sytuacja, umożliwiająca wybór dogodnego terminu złożenia wniosku. Co ważne, aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie 500+ oraz świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października br., a w przypadku zasiłku rodzinnego do 30 listopada br.

Bardzo ważną informacją jest również to, że ustalanie uprawnień do świadczeń na kolejny rok będzie następowało zgodnie z datą złożenia wniosku w okresie od trzech do czterech miesięcy- w zależności od rodzaju świadczenia.
Wnioski o świadczenia można składać aż w 11 punktach obsługi.
Głównym punktem przyjmowania wniosków jest punkt przy ul. 3 Maja 9. Na osoby, które skorzystają z punktu czeka wiele stanowisk przyjmowania interesantów, automatyczny system kolejkowania, poczekalnia oraz pokój zabaw dla dzieci. Co ważne, budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Osoby odwiedzające ten punkt mogą skorzystać również z usług Punktu Informacyjnego. Gdańszczanie chcący złożyć wniosek w punkcie przy ul. 3 Maja 9 mogą umówić się na dogodny termin wizyty, dzwoniąc pod numer telefonu 513 902 853. Po dokonaniu rejestracji osoba umawiająca się otrzyma maila z potwierdzeniem terminu i godziny wizyty oraz krótką instrukcję postępowania po przyjściu do punktu obsługi.

Dodatkowo w okresie od 1 sierpnia do 30 września Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomiło 10 tymczasowych punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska.

Wnioski o świadczenia można składać:

Osobiście w głównym punkcie przyjmowania wniosków
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9
Godziny otwarcia:
sierpień – wrzesień
poniedziałek – piątek w godz. od 8:00 do 17:00
w wybrane soboty (26.08.2017 r., 23.09.2017 r., 30.09.2017 r.) w godz. 8:00 – 14:00

od października
poniedziałek w godz. od 8:00 do 15:30
wtorek w godz. od 8:00 do 15:00
środa w godz. od 8:00 do 17:00
czwartek w godz. od 8:00 do 15:00
piątek w godz. od 8:00 do 15:00

Osobiście w jednym z 10 tymczasowych punktów obsługi, funkcjonujących w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2017 r.
• Klub Osiedlowy „Piastuś” (Przymorze Wielkie)
ul. Piastowska 98A
poniedziałek i czwartek w godz. od 11:00 do 18:00
wtorek, środa i piątek w godz. od 9:00 do 16:00

• Szkoła Podstawowa Nr 8 (Chełm)
Filia ul. Dragana 22
sierpień
poniedziałek– piątek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
poniedziałek – piątek w godz. od 14:00 do 18:00

• Pozytywna Szkoła Podstawowa (Kokoszki)
ul. Azaliowa 18
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Osowa)
ul. Wodnika 57
czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00

• Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 (Piecki-Migowo)
ul. Marusarzówny 10
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00

• Szkoła Podstawowa Nr 39 (Wrzeszcz Górny)
ul. Obywatelska 1
środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00

• Szkoła Podstawowa Nr 12 (Ujeścisko)
ul. Człuchowska 6
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00

• Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 (Brzeźno)
ul. Krasickiego 10
sierpień
czwartek i piątek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
czwartek i piątek w godz. od 14:00 do 17:00

• Szkoła Podstawowa Nr 16 (Orunia Dolna)
ul. Ubocze 3
poniedziałek i wtorek w godz. od 10:00 do 17:00

• Szkoła Podstawowa Nr 61 (Przeróbka)
ul. Sienna 26
sierpień
środa i czwartek w godz. od 10:00 do 17:00
wrzesień
środa i czwartek w godz. od 14:00 do 18:00

W formie elektronicznej
Podobnie, jak w ubiegłym roku, Gdańszczanie mają możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej, m. in. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl). Dodatkowo, w przypadku świadczenia 500+, wnioski można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków, których wykaz znajduje się na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/wniosek-500-zl-na-dziecko-banki.html
Forma elektroniczna jest optymalna zarówno dla wnioskodawców, ponieważ pozwala im złożyć wniosek w dogodnym momencie, bez konieczności odwiedzin w punkcie obsługi, jak i dla instytucji rozpatrujących wnioski, ponieważ czas, który pracownicy musieliby przeznaczyć na przyjmowanie wniosków, mogą poświęcić na ich rozpatrywanie. Ponadto wnioski składane elektronicznie są automatycznie zaczytywane do systemów informatycznych, co eliminuje potrzebę ich ręcznego wprowadzania.

Korespondencyjnie
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Gdzie można znaleźć więcej informacji oraz wymagane formularze wniosków?
Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dot. poszczególnych świadczeń oraz wykaz punktów przyjmowania wniosków dostępne są na stronie internetowej Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.

Pytania można kierować do pracowników Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Uwaga! Od 1 sierpnia zmiana zasad ubiegania się o świadczenia!

Od 1 sierpnia zmieniły się niektóre zasady ustalania uprawnień do świadczenia 500+, niektórych świadczeń rodzinnych, jak również świadczenia alimentacyjnego.

Najistotniejsze zmiany:

• Nowy sposób ustalania uprawnień dla samotnych rodziców
Podobnie, jak to obowiązuje przy zasiłku rodzinnym, samotny rodzic może otrzymać świadczenie 500+ oraz „becikowe” tylko w przypadku, gdy drugi z rodziców jest zobowiązany do alimentów na rzecz dziecka, chyba, że ten jest nieznany, nie żyje, bądź sąd oddalił powództwo o zasądzenie alimentów lub zobowiązał tylko jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Odstępstwem od tej zasady, zarówno w przypadku świadczenia 500+, jak i „becikowego” jest również sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem.

W związku z nową zasadą samotny rodzic po złożeniu wniosku o świadczenie 500+ oraz „becikowe”, będzie miał 3 miesiące na uzyskanie alimentów od drugiego rodzica. Zostanie wezwany do przedłożenia odpowiednich dokumentów w tym zakresie. Jeśli natomiast nie dostarczy brakujących dokumentów w tym terminie, jego wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Nie oznacza to jednak, iż nie będzie mógł ponownie ubiegać się o świadczenie 500+. Wniosek będzie można złożyć ponownie po skompletowaniu dokumentów dot. ustalenia alimentów. Aby spełnić ten nowy warunek rodzic nie musi składać do sądu pozwu o zasądzenie alimentów od drugiego rodzica.

O wiele prościej jest zawrzeć ugodę przed sądem lub mediatorem, a dodatkowo można uregulować tę kwestię w formie aktu notarialnego. Należy jednak pamiętać, że zarówno ugoda zawarta przed mediatorem, jak również akt notarialny muszą być zatwierdzone przez sąd, posiadać tzw. klauzulę wykonalności.

• Nowe zasady ustalania uprawnień w przypadku, gdy członek rodziny utraci dochód
Zgodnie z nowymi przepisami obniżenie dochodów może nastąpić w przypadku, gdy członek rodziny utraci zatrudnienie, ale pod warunkiem, że nie uzyska w przeciągu 3 miesięcy nowego zatrudnienia u tego samego pracodawcy. Omawiana reguła dotyczy również umów cywilno-prawnych, jak również działalności gospodarczej.

Ta zmiana nakłada również nowy obowiązek na realizatorów świadczeń, którzy są zobligowani do weryfikacji dochodów rodzin, którym w wyniku utraty dochodu przyznano świadczenie. Ponowna weryfikacja sytuacji finansowej rodziny, która uzyskała prawo do pobierania świadczeń będzie następowała w po upływie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu.

• Zmiana zasad uwzględniania dochodów uzyskiwanych przez rodziny prowadzące działalność gospodarczą, a rozliczających się na podstawie tzw. ryczałtu
Do tej pory osoby osiągające dochody z tego tytułu składały oświadczenia. Od tego roku w takich przypadkach pracownik Gdańskiego Centrum Świadczeń sam na podstawie obwieszczenia wydawanego corocznie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie wliczał odgórnie określoną kwotę dochodu z ww. tytułu.

• Ujednolicenie terminu składania wniosków na kolejne okresy świadczeniowe
Od tego roku rodzinom będzie o wiele łatwiej złożyć wnioski o wszystkie świadczenia, którymi będą zainteresowani. Wnioski o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny oraz świadczenie alimentacyjne można składać od sierpnia.

Arkadiusz Kulewicz (0)
Gdańskie Centrum Świadczeń
więcej tekstów autora
Arkadiusz Kulewicz (0)
Gdańskie Centrum Świadczeń
więcej tekstów autora