Powołanie Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

A
A