Ponad dwa miliony przeznaczone na granty kulturalne

XVIII Festiwal Muzyki Kameralnej, Gdański Festiwal Carillonowy, Oliwska Akademia Sztuki, 20 Festiwal Filmów Kultowych – to tylko niektóre wydarzenia, które otrzymały dofinansowanie Miasta Gdańska w ramach corocznego konkursu na projekty kulturalne. W tym roku prawie 1,7 mln zostanie przeznaczonych na wsparcie 117 przedsięwzięć oraz ponad 0,5 mln na tzw. małe granty.

Ponad dwa miliony przeznaczone na granty kulturalne
A
A
data publikacji: 07 marca 2017 r.

W otwartym konkursie ofert na realizację projektów kulturalnych w 2017 roku dofinansowanie otrzymało 117 projektów z 170, które dotarły do etapu oceny merytorycznej Komisji Konkursowej. Prezydent Miasta Gdańska zaakceptował propozycję Komisji, która rozdysponowała środki o łącznej wysokości 1 688 900 zł. Pozostała pula pieniędzy, w wysokości 551 100 zł, przeznaczona zostanie na dalsze formy wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, głównie w formie tzw. małych grantów.

Wśród dofinansowanych projektów przeważały propozycje organizacji pozarządowych kontynuujących działania realizowane od lat na stałych obszarach i dla stałych grup odbiorców. Mowa tu o rozmaitych koncertach lub cyklach koncertów: festiwal instrumentów historycznych Capella Angelica, Muzyka Aniołów Mariackich; SPACEFEST! Siódma edycja festiwalu i warsztatów muzycznych promujących lokalnych artystów; Gdański Festiwal Carillonowy, 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie czy Pałacowe Koncerty dla Dzieci i Rodziców, organizowane w Domu Uphagena.

Grantami uhonorowano również lokalne projekty aktywizujące seniorów lub grupy o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej naszego miasta. Dofinansowanie otrzymał m.in. całoroczny cykl działań kulturalnych Pigułka Sztuki dla Seniora; cykliczne spotkania, warsztaty, spacery i prelekcje w ramach Oliwskiej Akademii Sztuki; Spotkania z paletą, w ramach warsztatów i plenerów dla seniorów i nie tylko; Osowskie spotkania seniorów z kulturą Pomorza oraz Warsztaty i Wyobraźnia dla mieszkańców Nowego Portu. Działania te, zwykle w niezmienionej formie, będą uzupełniać ofertę w obszarach nieobjętych zasięgiem miejskich instytucji kultury. – Porównując dane dotyczące konkursów z lat ubiegłych, zauważalny jest brak nowych pomysłów w dziedzinie kultury, zwłaszcza kierowanych do mieszkańców dzielnic oddalonych od centrum. Organizacje często powielają wnioski z lat ubiegłych – mówi Barbara Frydrych, zastępca dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury.

W tegorocznym konkursie pojawiło się kilka nowych propozycji, w tym Święto Wielkiej Alei inspirowane aleją Grunwaldzką, czyli wystawy, spacery i wykłady, a także aktywizowanie instytucji mieszczących się przy słynnej arterii miasta. Grant otrzymał również 20. Festiwal Filmów Kultowych, który – dotychczas organizowany w Katowicach – od tego roku gościć będzie w Gdańsk; oraz wystawa Loving Vincent w Gdańsku połączona z warsztatami dla młodzieży. – Wyrażamy nadzieję, że te inicjatywy, zwłaszcza z zakresu sztuk wizualnych, urozmaicą gdański kalendarz wydarzeń kulturalnych – zauważa Frydrych.

Część organizacji ubiegających się o dofinansowanie zmodyfikowała nieco stałe propozycje, wpisując się we wskazaną przez miasto potrzebę realizacji działań poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznej lub nawiązujących do postaci i twórczości Hansa Memlinga, Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa. Przekrój złożonych w rocznym konkursie ofert wskazuje jednak, że gdańskie organizacje pozarządowe działające w sferze kultury wyspecjalizowały się w realizacji działań muzycznych i filmowych. – W opinii Komisji grantowej zauważalny jest deficyt przemyślanej i spójnej oferty edukacji kulturowej. Odnieśliśmy również wrażenie, że w pewnym uśpieniu znajdują się organizacje zajmujące się sztukami wizualnymi. Mamy nadzieję, że lukę tę wypełnią zadania, o finansowanie których organizacje będą mogły się ubiegać w kolejnym konkursie zaplanowanym jeszcze w 2017 r. oraz w trybie pozakonkursowym – podsumowuje Barbara Frydrych.

Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Anna Iwanowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora