Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów

A
A
Ostatnia aktualizacja: 04 października 2017 r.

Gabriela Dudziak
adres: ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk
(Budynek K5)
pokój nr 303
tel.: 58 526 80 71
fax: 58 526 80 74
e-mail: gabriela.dudziak@gdansk.gda.pl
www: https://www.gdansk.pl/seniorzy

do zadań którego należy podejmowanie działań oraz koordynowanie, monitorowanie i udział w przedsięwzięciach, których realizacja będzie wpływała na poziom i jakość życia starszych osób.

Damian Awieruszko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego