Park Oruński w nowej odsłonie!

Prace w Parku Oruńskim zakończone. 15 listopada zakończyły się trwające od roku prace w Parku Oruńskim, a wykonawca zgłosił gotowość inwestycji do odbioru. Obecnie na terenie parku trwają odbiory techniczne, które zakończą się na początku grudnia.

Park Oruński w nowej odsłonie!
A
A
data publikacji: 16 listopada 2017 r.

Kończy się ostatni już etap rewaloryzacji tego urokliwego miejsca. W ramach inwestycji powstał amfiteatr, wyremontowana została wozownia, a teren został oświetlony i wyposażony w monitoring. Realizacja obejmowała także budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni, ścieżek, a także montaż ławek i koszy na śmieci.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:
1) Roboty drogowe:
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie ścieżek parkowych o nawierzchni z mieszanki optymalnej w obrzeżu betonowym,
- wykonanie placów o nawierzchni z kostki granitowej,
- wykonanie ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- wykonanie ścieżek gruntowych na terenie wzgórz parkowych,
- wykonanie dróg serwisowych dla obsługi parku i dojazdowych do amfiteatru,
- zakup, dostawa i montaż stojaków rowerowych,
- wykonanie nawierzchni mineralnej boiska do gry w bulle.
2) Roboty budowlane:
- scena z widownią (amfiteatr),
- remont wozowni,
- altana parkowa,
- ogrodzenie z bramami i furtkami.
3) Mała architektura:
- wyposażenie parku i wzgórz parkowych – ławki i kosze na śmieci.
4) Roboty inżynieryjne:
- renowacja mostu na ciągu pieszo jezdnym,
- remont mostków na strumieniu szt. 2,
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez pomalowanie barier pomostów
5) Sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna
6) Zagospodarowanie zieleni
7) Oświetlenie i monitoring

Wykonawca robót: PARK - M Poland Sp. z o.o. Stary Sącz
Czas realizacji: październik 2016 r.– listopad 2017 r.
Koszt realizacji: ok. 6,6 mln zł

Park Oruński to jeden z najstarszych parków i drugi co do wielkości park miejski w Gdańsku (po parku Oliwskim). Położony – niedaleko kanału Raduni, w malowniczo otulony wzgórzami morenowymi, zajmuje ok. 11 hektarów doliny potoku oruńskiego. Zabytki, stawy wodne, place zabaw dla dzieci i różnorodność roślin, każdego dnia przyciągają mieszkańców szukających odrobiny spokoju. Od kilku lat Park Oruński przechodzi rewitalizację. Twórcy planów rewitalizacyjnych oparli swój projekt na planie Parku Oruńskiego wykonanym w połowie XIX wieku, który opublikował w swojej książce Hans Reichow, przedwojenny architekt niemiecki, znawca gdańskich ogrodów.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora