Ogłoszenie zmieniając zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 781/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 14 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Do pobrania

Zarządzenie zmieniając (913.62 KB)

Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku