Ogłoszenie wyników konkursu

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018

Do pobrania: 

Wyniki (884.63 KB)
Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku