Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu animacji społecznej przestrzeni podwórkowej, obszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 220/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2018 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" w formie powierzenia tj. udzielenia dotacji na sfinansowanie ich realizacji.

W ramach konkursu organizacje mogą składać oferty na zadanie:

„Animacja społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących mieszkańców w obszarach rewitalizacji tj. Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem, Orunia, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Biskupia Górka i Stary Chełm”.

Konkurs jest organizowany przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl do dnia 1 marca 2018 r. do godz. 15:30

https://witkac.pl/#/contest/view?id=5587

Dokumenty do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu 2.98 MB

Załączniki graficzne 9.48 MB

Instrukcja wypełniania i składania oferty w systemie witkac.pl 2.59 MB

Instrukcja zakładania konta w systemie witkac.pl 872.34 KB

Agnieszka Sulewska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska