Ogłoszenie o powołaniu Komisji Konkursowej

A
A
Ostatnia aktualizacja: 21 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 775/18 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA
z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Do pobrania

Zarządzenie Nr 775/18

Regulamin prac Komisji Konkursowej

Agnieszka Korzeniowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku