O zarządzaniu mobilnością z mieszkańcami. Zapraszamy na warsztaty

17 października (wtorek) 2017 roku zapraszamy mieszkańców Gdańska na kolejne warsztaty w ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP. Tym razem porozmawiamy o zarządzaniu mobilnością.

O zarządzaniu mobilnością z mieszkańcami. Zapraszamy na warsztaty
A
A
data publikacji: 13 października 2017 r.

Miasto Gdańsk opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan). Główną ideą tego projektu jest równy dostęp dla wszystkich mieszkańców miasta do określonego obszaru, niezależnie od miejsca zamieszkania, sprawności fizycznej, wieku czy posiadanego środka transportu, a także zapewnienie wysokiej jakości systemu transportu miejskiego. SUMP dla Gdańska realizowany jest w ramach projektu CityMobiNet (z unijnego programu URBACT III), którego oficjalnym partnerem jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Ważną częścią SUMP są szerokie konsultacje społeczne.

- Dynamiczny rozwój Gdańska niesie za sobą duże wyzwania dla organizacji transportu w mieście – mówi Piotr Grzelak, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. – Wszyscy chcemy polegać na zintegrowanych środkach komunikacji, aby móc podróżować efektywnie. Zapraszamy mieszkańców na warsztaty konsultacyjne w ramach SUMP, na których porozmawiamy o zarządzaniu mobilnością miejską.

W warsztatach, które odbędą się 17 października o godz. 17.00 w siedzibie GZDiZ przy ul. Wyspiańskiego 9 A (sala konferencyjna na parterze) wezmą udział, oprócz mieszkańców, przedstawiciele GZDiZ, Rad Dzielnic, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

- Do tej pory odbyły się cztery warsztaty w ramach SUMP, poświęcone transportowi zbiorowemu, polityce parkingowej, ruchowi pieszemu i rowerowemu – dodaje Piotr Grzelak. – Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Liczymy, że tak będzie również tym razem, ponieważ opinia gdańszczan jest dla nas bardzo cenna.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach: do 15 października 2017 r. do północy na adres: Karolina.Orcholska@gzdiz.gda.pl

Plakat promujący warsztaty
Plakat promujący warsztaty
GDZiZ

Magdalena Kiljan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
więcej tekstów autora
Magdalena Kiljan (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
więcej tekstów autora