Nowy rok szkolny rozpoczęty

Dzisiaj w Gdańsku nowy rok szkolny rozpoczęło łącznie 76 600 uczniów, z czego ponad 52 660 w publicznych placówkach samorządowych. Inauguracja odbywała się w Zespole Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie 51/52 o gdzie umowy o współpracy z pracodawcami podpisał Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki, dyrektor szkoły i przedstawiciele pięciu firm.

Nowy rok szkolny rozpoczęty
A
A
data publikacji: 04 września 2017 r.

- Ten rok szkolny upłynie pod hasłem współpracy – współpracy wszystkich społeczności szkolnych: nauczycieli i pracowników szkoły, was – uczniów i waszych rodziców. Chcemy żebyście sami mogli o sobie decydować, tak byście razem z nauczycielami i rodzicami tworzyli nową jakość edukacji. A najważniejszymi w niej niech będą cztery filary: wolność, solidarność, otwartość i równość. Szkoła, którą wybraliście daje Wam wspaniałą szansę rozwoju, tylko od Was zależy jak ją wykorzystacie – zwracał się do uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. Jesteśmy w szkole, która poza kompetentną kadrą ma niezwykłych przyjaciół w postaci pracodawców i to oni wspólnie tworzą dla was ofertę edukacyjną. Ofertę, która powstaje, jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Dzięki czemu, kończąc tę szkołę, większość z was rozpocznie równocześnie pracę w firmach, których przedstawicieli widzimy tu na sali - dodał.

Inauguracja roku szkolnego 2017-2018 w Zespole Szkół Łączności
Inauguracja roku szkolnego 2017-2018 w Zespole Szkół Łączności
Dominik Paszliński/ www.gdansk.pl

Umowy o wzajemnej współpracy zostały podpisane z firmami: Orange, Assel, Techno Service, SPARTEZ, TV Chopin. Udział pracodawców w procesie edukacyjnym pozwala Zespołowi Szkół Łączności podnieść jakość kształcenia oraz przygotować absolwentów do oczekiwań rynku pracy.
Zespół Szkół Łączności jest szkołą o ponad 65-letniej tradycji. Kształci w zakresie: elektroniki, informatyki, teleinformatyki.

- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy od tego roku szkolnego rozpoczyna się kształcenie w dwóch nowych zawodach: technik automatyk i technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej. Inicjatorami utworzenia tych zawodów były firmy z województwa pomorskiego oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej – informuje dyrektor szkoły Jadwiga Piechowiak. - Pracodawcy uczestniczyli przy opracowaniu podstawy programowej oraz programów nauczania. Firmy branżowe, chcąc wspomóc uczniów w zdobyciu umiejętności zawodowych, włączą się do procesu dydaktycznego – oddelegują swoich pracowników, będą prowadziły kursy, szkolenia i staże.

Gdańskie szkoły branżowe współpracują z ponad 300 pracodawcami w zakresie kształcenia zawodowego praktycznego i praktyk zawodowych, umów o współpracy i klas patronackich.
W nowym roku szkolnym uczniowie rozpoczną naukę w nowych klasach w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku (ZSO nr 9) o profilu technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych oraz fotograf, technik żeglugi śródlądowej w Zespole Szkół Morskich, technik fotografii i multimediów oraz szkutnik w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 – technik weterynarii.

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora