Nauczyciele i rodzice wspólnie dla dobra młodzieży

O co chcesz konkretnie – a trudno Ci – zapytać swoje dziecko na temat tego co robi w Internecie? A może ciekawi Cię coś całkiem innego?. Takie pytanie zadawaliśmy dorosłym Polakom. Poznajmy ich odpowiedzi.

Nauczyciele i rodzice wspólnie dla dobra młodzieży
A
A
data publikacji: 28 grudnia 2016 r.

- W ramach edukacyjnego projektu (E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ/Program MKiDN – edukacja medialna i informacyjna 2014-2016) przeprowadziliśmy badanie online, które miało celu podniesienia jakości dialogu międzypokoleniowego – informuje Radosław Nowak z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Jakościowy dialog międzypokoleniowy skuteczniej wpływa na budowanie więzi, która jest budulcem relacji. A na relacji, której więzi są mocne, można budować obszar do konstruktywnej konfrontacji. Taka konfrontacja w sytuacji trudnej może być skutecznym narzędziem wspierającym i naprawczym. Widzimy dialog jako skuteczne narzędzie dla rodziców i nauczycieli, które stosowane regularnie i z przygotowaniem stwarza obszar bezpieczeństwa dla dorastającego dziecka (ucznia) i daje szanse dorosłemu na czujne współuczestniczenie w tym procesie.

DOROSŁY NIE JEST JUŻ AUTORYTETEM?
Internet jest i będzie ważny dla młodzieży. Dynamiczny rozwój online powoduje sytuację braku ekspertów. Pomagać w zrozumieniu nowego świata online i reagowaniu na to co się w nim dzieje może tylko dialog międzypokoleniowy, w którym różne perspektywy łączą się, aby interpretować wiadomości i komunikację online. Formą dialogu międzypokoleniowego staje się edukacja medialna i profilaktyka. Ten dialog odbywa się na konkretne tematy i w określonych kontekstach. Na szczęście, te miękkie umiejętności potrzebne, aby uprawiać skutecznie "dialogowanie" dają się trenować.

O BADANIU
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2016/11/O-BADANIU-E-LAB-DT-2016.pdf

WYNIKI
NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIE dotyczą:
– Wyszukiwanie stron pornograficznych
ŚREDNIO CZĘSTO POJAWIAJĄCY SIĘ PYTANIE dotyczą:
– Korzystanie z gier
NAJRZADZIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ PYTANIE dotyczą:
– Cyberprzemoc

Tag cloud stworzony z odpowiedzi uczestników ankiety
Tag cloud stworzony z odpowiedzi uczestników ankiety
mat.prasowe

WYNIKI JAKOŚCIOWE - BAZA /UNIKALNYCH/ PYTAŃ STAWIANYCH PRZEZ DOROSŁYCH (DO POBRANIA)
http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2016/11/WYWNIKI-BADANIA-JAKO-UNIKALNE-PYTANIA-E-LAB-DT-2016.pdf
Zebrane pytania (wszystkie unikalne) stworzą bazę tematów, które mogą stać się łącznikiem i budulcem relacji międzypokoleniowych – np. jako tematy do dyskusji w czasie godzin wychowawczych z udziałem rodzica.

REFLEKSJE
- Rodzicu akceptuj i szukaj kompromisu a nauczycielu wzmacniaj potencjały i zasoby dziecka. Skup się na uczeniu kompetencji oraz umiejętności życiowych, które pomogą dziecku radzić sobie w przyszłości w trudnych sytuacjach. Rodzicu i nauczycielu: traktuj dziecko jako podmiot, jako aktywnego uczestnika interakcji z dorosłymi – nie jako obiekt. Bądź autorytetem dla dziecka – dzieci potrzebują mądrych dorosłych. Rodzicu dbaj a nauczycielu buduj: chronione relacje oraz zaufanie - mówi Radosław Nowak z GCPU.
- Rolą „mądrego dorosłego”, który kocha (okazuje to), jest ustalanie ram (wyciąga konsekwencje i nagradza adekwatnie do sytuacji), on wie więcej ( z szacunkiem dyskutuje – doradza) i chroni (słucha, tłumaczy, reaguje) – mówią edukatorzy z (adT) Beata Staszyńska - Hansen i Onno Hansen – Staszyński.
- Rodzicu, nauczycielu daj sobie szansę. Małymi krokami - organizuj czas, w którym mogą odbywać się rozmowy z dzieckiem (w domu, w szkole); buduj wspólny czas - dodają Staszyńska - Hansen i Hansen – Staszyński.

Dialog – jak zaczynać? (…) to zdanie, które od 2013 roku używamy jako praktycznej ramy narzędzi edukacyjno-profilaktycznych. Jedno z nich rekomendujemy: „OBYWATEL DO OBYWATELA – O2O” -90 sekundowa rozmowa na temat. Więcej o tym narzędziu w naszym podręczniku dostępnym online:
str. 129 – 130 http://e-lab.dynamicznatozsamosc.org/2014-2016/wp-content/uploads/2015/12/E_LAB_DYNAMICZNA_TOZSAMOSC_2015_PDF.pdf

OPRACOWANIE: AUTORZY BADANIA – EDUKATORZY
Beata Staszyńska – Hansen i Onno Hansen – Staszyński

Projekt edukacyjny 2014-2016: E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online.
https://www.facebook.com/ELABDT.org

Program MKiDN: Edukacja medialna i informacyjna
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
REALIZATOR PROJEKTU - FUNDACJA CITIZEN PROJECT http://www.foundationcitizenproject.eu/home/
PARTNERZY PROJEKTU:
Ezzev Foundation (Holandia) http://www.ezzev.eu/
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (Polska) http://gcpu.pl/
(adT) akademia dynamiczna TOŻSAMOŚĆ: https://www.facebook.com/ELABDT.akademia

Realizatorzy i partnerzy projektu
Realizatorzy i partnerzy projektu
mat.prasowe

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora