Młodzież w świecie reklamy

Jak i (po co) chronić dzieci i młodzież przed manipulacją - może ONI tego chcą, bo np. wygodniej być profilowanym i dostawać personalizowane reklamy i treści, z którymi bez dyskusji zgadzają się?

Młodzież w świecie reklamy
A
A
data publikacji: 21 grudnia 2016 r.
Dialog międzypokoleniowy jest bardzo ważny
Dialog międzypokoleniowy jest bardzo ważny
mat.prasowe

Kontekst
Socjolog Zygmunt Bauman (2004, 2005) opisuje nasze aktualne społeczeństwo jako „płynne”, a nasze życie jako „płynne życie”: „Płynne życie” to życie we współczesnym płynnym społeczeństwie. To społeczeństwo, w którym warunki, w jakich jego członkowie działają, zmieniają się szybciej niż sposoby zachowań mogące utrwalić się jako rutyny lub przyzwyczajenia. Płynność życia oraz społeczeństwa wzajemnie się wzmacniają. „Płynne życie” to radykalny konsumeryzm, w którym wszystko i wszyscy zmienili się w konsumpcyjne obiekty. „Płynne życie” wspomaga zewnętrzny świat, wszystko w świecie, co nie jest częścią ciebie, z głównie instrumentalną wartością”.

Edukacja medialna jako narzędzia profilaktyczne
Trudno jest ludziom młodym i dorosłym zdobyć kompetencje medialne i informacyjne widziane jako świadome korzystanie z mediów masowych oraz rozmaitych zasobów informacji, dlatego łatwo jest być manipulowanym przez kontent w mediach [reklama, wiadomości, sponsorowane formaty i formy: teleturnieje, artykuły]. Zajmując się problemem braku kompetencji medialnych i informacyjnych rozwiniętych na wystarczającym poziomie opracowujemy narzędzia edukacyjne, stymulujące umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Wg nas to dialog (międzypokoleniowy, rozwieśniczy) na temat i w określonym kontekście to meta narzędzie edukacji medialnej. Aby chronić młodzież przed manipulacją musimy wzmacniać ich odporność poprzez otwartość, miłość, ochronę i wiedzę. Rozwiązaniem pozytywnym jest dialog międzypokoleniowy, który jako dorośli powinniśmy zainicjować. W dialogu musimy używać elementów z obszaru interaktywnej dydaktyki oraz profilaktyki. To działanie ma uświadomiać dzieciom i młodzieży nie tylko jakie mechanizmy najczęściej używane są manipulacją (wg teorii np. Robert Cialdini i Charles Duhigg), a także ma ich upewniać, że mają z kim rozmawiać - kimś dorosłym - kiedy spotykają się z takim wyzwaniem.

Dialog międzypokoleniowy
Wielu dorosłych sądzi, że młodzi ludzie jako grupa, to cyfrowi tubylcy i „jak ryby w wodzie” czują się z nową technologią. Młodzież jednak widzi to inaczej. Pytani w naszych badaniach (wywiadach): "Co chcesz, aby dorosły zapytał cię na temat tego co robisz w Internecie?" Odpowiedź, która powtarza się najczęściej to: "Jak mogę ci pomóc?"
Socjolog Eszter Hargittai żartuje, że młode pokolenie składa się raczej z digitalnych naiwnych („digital naives”) niż z digitalnych tubylców („digital natives”). Młodzi świetnie radzą sobie z obsługą aplikacji – ale już czymś innym - trudniejszym - jest rozumieć jaki efekt dla nich mają kontent i te aplikacje. Najtrudniejsze dla nich jest reagowanie na poważne problemy kolegów online, np. na depresje kolegi lub na anoreksje. W takich sytuacjach nie wystarczy uciec "od komputera".

Profilowanie a manipulacja
Przykładem digitalnej naiwności młodego pokolenia jest profilowanie online. Profilowanie rozumiane jako tworzenie profili użytkowników internetu, zawierających ich preferencje i zainteresowania, oparte na śledzeniu ich zachowań poprzez odwiedzane strony internetowe jest już codziennością. Profilowanie posiada pewne zalety, jak i wiele zagrożeń . Profilowanie jest niewidoczne. Czyli nie wiemy dokładnie jakie informacje na nasz temat są przechowywane, gdzie, przez kogo i w jakim celu mogą być interpretowane, w jakim kontekści, kiedy, a więc nie wiem jak mogą na nas wpływać albo już wpływają. Nie możemy również przeciwstawić się praktykom profilowania (jeśli byśmy chcieli) jeżeli nie wiemy, że mają miejsce.
Profilowanie jest tylko jednym z powodów dlaczego dialog międzypokoleniowy jest ważny. Dialog pomaga młodym, dorastającym ludziom żyć w tym nowym, płynnym świecie.

Zapraszamy do refleksji i dyskusji online: https://www.facebook.com/events/360977830933193/

Opracowanie:
Beata Staszyńska–Hansen i Onno Hansen - Staszyński

(adT) AKADEMIA DYNMICZNA TOŻSAMOŚĆ https://www.facebook.com/ELABDT.akademia rekomendowana przez Gdańskie Centrum Profialktyki Uzależnień Kampania społeczno-informacyjna w ramach projektu edukacyjnego: “E-LAB DYNAMICZNA TOŻSAMOŚĆ. Warsztatowa metoda konstruktywna konfrontacja z mediami a autorefleksja offline i online.”
Realizator projektu: FUNDACJA CITIZEN PROJECT http://www.foundationcitizenproject.eu
Partner projektu: Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień (Polska) http://gcpu.pl/
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizatorzy i partnerzy projektu
Realizatorzy i partnerzy projektu
mat.prasowe
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora
Referat Prasowy (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
więcej tekstów autora