Mała retencja na Stogach – rośliny pomogą w odwodnieniu podwórek

Stogi w najbliższym czasie wypięknieją - miasto przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji w dzielnicy. Niebawem rozpocznie się odwodnienie kilku podwórek w obrębie ulic Stryjewskiego, Wrzosy oraz Skiby. Wykorzystana zostanie przy tym metoda małej retencji. W planach jest też budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej.

Mała retencja na Stogach – rośliny pomogą w odwodnieniu podwórek
A
A
data publikacji: 20 marca 2018 r.

- Stogi to dzielnica, która przy najmniejszych opadach "płynie", szczególnie widoczne jest to na podwórkach wewnętrznych. Cieszę się, że z jednej strony spełnione zostaną oczekiwania mieszkańców, a z drugiej, że wykorzystamy metodę odwodnienia "nawierzchniowego", które będzie eksperymentem na skale całego Gdańska. Przy okazji osiągniemy efekt trzy w jednym - ekologiczny, praktyczny i estetyczny. W kolejce czekają następne podwórka, które odwodnimy w kolejnych latach – mówi Beata Dunajewska, radna Gdańska, z pierwszego okręgu, w którego skład wchodzą także Stogi.

Miasto poszukuje firmy, która wykonana odwodnienie a także przebudowę kilku podwórek na Stogach - przy Stryjewskiego 16,18,20; Wrzosy 2,4 i Skiby 1,2 i 5. Prace prowadzone będą na terenie trzech nieutwardzonych dotąd podwórek. Zostanie na nich utwardzona nawierzchnia, pojawią się chodniki i miejsca do parkowania. Przy pracach odwodnieniowych wykorzystany będzie system małej retencji.

- W normalnych warunkach pogodowych, przy umiarkowanych opadach objętość zaprojektowanego systemu małej retencji, którym są w tym przypadku ogrody deszczowe, wystarczy dla prawidłowego funkcjonowania podwórzy. Ewentualny nadmiar wód deszczowych, występujący w przypadku opadów większych, ekstremalnych, odprowadzany będzie tzw. ‘przelewem awaryjnym’ do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej, do którego system małej retencji podwórek został podłączony – mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny DRMG.

Na czym polega metoda małej retencji?
W ogrodach deszczowych, które przyjmować tu będą różnorodne w rozmiarze i formie niewielkie zagłębienia – niecki terenowe, posadzona zostanie roślinność hydrofitowa, czyli taka dla której środowisko podmokłe stanowi doskonałe warunki do wzrostu i rozwoju. Wśród zaproponowanych przez projektantów roślin znajduje się, oprócz wierzb, trzciny i manny mielec, wiele gatunków kwitnących jak krwawnica pospolita, kosaćce, kozłek lekarski, wierzbownica, niezapominajka itp. Będą one od wiosny zdobić przestrzeń podwórek, działając jednocześnie jak swoista ‘zielona’ infrastruktura odwodnieniowa. Rośliny ‘zużywając’ wodę w ramach swoich procesów życiowych, zmniejszą jej fizyczną objętość i zwielokrotnią naturalny proces parowania.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na realizację inwestycji Otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 30 marca. Planowany termin zakończenia to koniec września 2018 r.

System małej retencji realizowany w ramach podwórzy na Stogach to pilotażowy projekt realizowany w ramach szerszej, miejskiej polityki promocji proekologicznych sposobów zagospodarowywania wód opadowych w Gdańsku. Promocja i wdrażanie małej retencji w Gdańsku to jeden z priorytetów miasta w ramach realizacji zaleceń Panelu Obywatelskiego.

Strona inwestycji www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=1135

Kanalizacja deszczowa
Ponadto, kilka dni temu otwarte zostały oferty przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stryjewskiego, na odcinku od przepompowni do ul. Zimnej w Gdańsku". Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło biuro projektowe EKO AUDYT z Wrocławia. Aktualnie wszystkie oferty sprawdzane są pod względem formalno-prawnym. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami projekt powinien być gotowy na koniec bieżącego roku.

Poniżej zestawienie złożonych ofert:

Kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 343 000,00 zł brutto PLN

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto zł Minimalny okres rękojmi dla każdego opracowania składającego się na dokumentację projektową liczony od daty odbioru danego opracowania Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi dla każdego opracowania składającego się na dokumentację projektową liczonego od daty odbioru danego opracowania Termin wykonania zamówienia Warunki płatności
1 MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, ul. Świętopełka 28, 81-524 Gdynia 193 110,00 zł 36 miesięcy 24 miesiące Zgodnie z SIWZ Zgodnie ze wzorem umowy
2

EKO AUDYT Sp. z o.o., ul. Traugutta 69/1, 50-417 Wrocław

86 611,20 zł 36 miesięcy 24 miesiące Zgodnie z SIWZ Zgodnie ze wzorem umowy
3 Środowisko Bartłomiej Szendoł, ul. Sportowców 11, 43-300 Bielsko-Biała 322 260,00 zł 36 miesięcy 24 miesiące Zgodnie z SIWZ Zgodnie ze wzorem umowy
4 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk 407 558,04 zł 36 miesięcy 24 miesiące Zgodnie z SIWZ Zgodnie ze wzorem umowy
5 BIOPRO Sp. z o.o., Karola Szymanowskiego 4, 80-280 Gdańsk 170 970,00 zł 36 miesięcy 24 miesiące Zgodnie z SIWZ Zgodnie ze wzorem umowy
6 HIGHWAY Sp. z o.o., ul. Złota 20, 80-297 Banino 287 820,00 zł 36 miesięcy 24 miesiące Zgodnie z SIWZ Zgodnie ze wzorem umowy

Przypomnijmy, że na inwestycje na Stogach przeznaczono blisko 120 mln zł. Wśród realizowanych inwestycji jest przebudowa infrastruktury tramwajowej, remont pawilonu przy ul. Stryjewskiego, odwodnienie podwórek, droga dojazdowa do budynków przy ul. Zimnej, remonty chodników, a także nowa fontanna.

Szczegółowe informacje znajdują się w tekście: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Stogi-w-tym-roku-wypieknieja,a,101832

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora